SPRAWDZIMY TWOJĄ DOKUMENTACJĘ (teczka, sprawozdanie) - indywidualne  konsultacje ZAMÓW PORADNIK
mapa strony | strona główna
8 lipca 2019 - 50 pytań i odpowiedzi na dyplomowanego
W dniu 8 lipca 2019 reagując na na prośby naszych Klientów, dodaliśmy przykłady odpowiedzi do 50 pytań, zawartych w Poradniku na dyplomowanego, które mogą paść w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Cena Poradnika pozostała niezmieniona.
Osoby, które wcześniej zakupiły Poradnik i mają do niego nadal dostęp, mają również możliwość zapoznania się z kompletem pytań i odpowiedzi. Należy tylko w zakupionym Poradniku odświeżyć podstronę nr 16 (poprzednio na tej podstronie były same pytania, teraz po odświeżeniu są pytania i odpowiedzi. Pliki do pobrania przenieśliśmy na podstronę nr 17).
Chcę zakupić Poradnik na dyplomowanego Jak przygotować dokumentację dla komisji?

201 pytań i odpowiedzi na mianowanego - nowość
Podczas dokonywanej przez Ciebie autoprezentacji, członkowie komisji zanotują pytania, na które będziesz musiał odpowiedzieć. Byś uniknął zaskoczenia i rzetelnie przygotował się do spotkania z komisją, przygotowaliśmy 201 pytań – wraz z sugestiami odpowiedzi - które padły podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski. Zawiera je wydany 25 czerwca 2019 r. Poradnik 201 pytań i odpowiedzi na mianowanego. Cena 55 zł. Pytania te są zawarte również w Poradniku Jak zostać nauczycielem mianowanym, wydanie VI, więc osoby, które go nabyły, nie muszą kupować Poradnika 201 pytań i odpowiedzi na mianowanego.
Zamów Poradnik 201 pytań i odpowiedzi na mianowanego...

17 czerwca 2019 - najnowsze wydanie Poradnika na mianowanego
Od 17 czerwca 2019 r. udostępniamy najnowsze, VI wydanie Poradnika Jak zostać nauczycielem mianowanym? autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN. Objętość Poradnika znacząco wzrosła i wynosi teraz ponad 140 stron. Różnica pomiędzy obecnym a poprzednim wydaniem polega na dodaniu 101 pytań, które mogą być zadane przez komisje egzaminacyjne - wraz z odpowiedziami, co łącznie ze 100 pytaniami z poprzedniej wersji Poradnika daje zestaw 201 pytań i odpowiedzi. Dodatkowo zamieściliśmy Arkusz samooceny nauczyciela. Z tak przygotowanym Poradnikiem każdy nauczyciel kontraktowy może czuć się bezpiecznie. :) Zamów najnowszy Poradnik na mianowanego...
Poradnik składa się z dziewięciu rozdziałów:
1. Rozpoczęcie stażu, opiekun stażu
2. Plan Rozwoju Zawodowego
3. O czym powinieneś pamiętać w trakcie stażu
4. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
5. Jak sporządzić teczkę dla komisji
6. Spotkanie z komisją
7. 201 pytań i odpowiedzi na mianowanego
8. Przepisy, które powinieneś znać
9. Arkusz samooceny nauczyciela


Poradnik jest przydatny zarówno dla osób, które rozpoczęły staż 1 września 2018 r., jak i tych będących w trakcie stażu (które kończą go w tym lub przyszłym roku).

Dodatkowo kupujący otrzymuje wzory dokumentów w formacie Worda. Są to:
1. Plan rozwoju zawodowego,
2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (które nauczyciel przedstawia dyrektorowi) - wersja dla osób, które przygotowują sprawozdanie według starych przepisów,
3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - wersja dla osób, które przygotowują sprawozdanie według nowych przepisów,
4. Wniosek o otwarcie stażu,
5. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Cena Poradnika wynosi obecnie 79 zł. Zamów...

Który Poradnik jest dla mnie?
Oferujemy w tej chwili pięć Poradników dla awansujących nauczycieli: trzy napisane w oparciu o rozporządzenie z 2018 r. i dwa - w oparciu o te z 2013 r. Większość nauczycieli będzie potrzebowała nowego Poradnika napisanego według wymogów rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. Jednak nie wszyscy. Przed wyborem Poradnika prosimy zapoznać się z poradą zamieszczoną poniżej.

Jeżeli jesteś:
- nauczycielem stażystą, który rozpoczął staż we wrześniu 2018 lub później - Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"
- nauczycielem kontraktowym, który kończy staż w 2019 r. lub później - Nowy Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
- nauczycielem kontraktowym, który przed 1 września 2018 r. zakończył staż, ale nie otrzymał oceny dorobku lub nie złożył wniosku o postępowanie - "Stary" Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
- nauczycielem mianowanym, który kończy staż w 2019 r. lub później - Nowy Poradnik na dyplomowanego "Jak przygotować dokumentację dla komisji?"
- nauczycielem mianowanym, który przed 1 września 2018 r. zakończył staż, ale nie otrzymał oceny dorobku lub nie złożył wniosku o postępowanie - "Stary" Poradnik na dyplomowanego "Jak przygotować dokumentację dla komisji?"

Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019
Oto planowane zmiany w Karcie Nauczyciela, które wejdą w życie od 1 września 2019 r.
Awans zawodowy
  • Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
  • Powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego;
  • Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
  • Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego;
  • Rezygnacja z nowej ścieżki dyrektorskiej awansu zawodowego.
Ocena pracy. Rezygnacja z:
  • kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
  • okresowej oceny pracy,
  • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego),
  • wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu,
  • 4-stopniowej skali oceny pracy (rezygnacja z oceny bardzo dobrej).

Opinia opiekuna stażu
Oferujemy przykładową opinię o dorobku nauczyciela za okres stażu, którą zgodnie z rozporządzeniem z 26 lipca 2018 r. opiekun w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu składa dyrektorowi. Dokument ten jest niezbędny do opracowania oceny pracy.
Czytaj więcej: opinia opiekuna stażu
Zamieszczamy dwa wzory:
- opinia o dorobku nauczyciela stażysty (ubiega się o stopnień kontraktowego)
- opinia o dorobku kontraktowego (ubiega się o stopień mianowanego.

Uzyskaj naszą pomoc na Facebooku

Vademecum awansu - nowy poradnik AWANS.NET
Vademecum awansu zawodowego nauczycieli
Vademecum awansu zawodowego nauczycieli to nowy poradnik autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN. Stanowi on uzupełnienie poradników, które oferujemy w naszym serwisie dla kandydatów na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Skierowany jest zarówno do tych, którzy zakończą staż na starych zasadach, jak również do tych, których objęły nowe przepisy. Składa się z pięciu rozdziałów: Awansowe grzechy główne, Fakty i mity, Bieg przez płotki, czyli awansowe utrudnienia, Kto pyta, nie błądzi, Poawansowe refleksje. Na ponad 80 stronach znajdziecie Państwo odpowiedzi na wiele pytań, które nurtują nauczycieli w trakcie awansowej drogi. Vademecum przeznaczone jest dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu, nie zastępuje naszych Poradników, ale jest ich uzupełnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem nowego wydawnictwa...

Indywidualne konsultacje AWANS.NET
- analiza i merytoryczna ocena dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego
Jeżeli skompletowałaś swoją teczkę na nauczyciela dyplomowanego, natomiast nie jesteś pewna, czy praca została wykonana właściwie, to możesz skorzystać z internetowej konsultacji AWANS.NET dotyczącej Twojej dokumentacji. Doświadczony ekspert AWANS.NET sprawdzi Twoją teczkę, dokona analizy i naniesie odpowiednie uwagi dotyczące:
- właściwego doboru i klasyfikacji zadań,
- sposobu dokonania opisu i analizy zadań,
- jakości opisu i analizy,
- sposobu formułowania efektów,
- poprawności językowej,
- błędów metodycznych i rzeczowych,
- strony technicznej (justowanie, właściwa czcionka i odstępy, tytuły działów itd.).

Jak skorzystać z konsultacji?

Dzięki tym uwagom - i po zastosowaniu się przez nauczyciela do nich (co należy podkreślić)! - teczka ma duże szanse być wysoko ocenioną przez komisję. Oczywiście nie możemy dać 100 procent gwarancji, ponieważ nie ma pewności, czy nauczyciel zastosuje się do naszych uwag. Należy także zaznaczyć, że komisja dokonuje oceny na podstawie analizy złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej (nie mamy wpływu na to, jak nauczyciel wypadnie podczas rozmowy).

Ekspertem jest osoba z wieloletnim doświadczeniem w sprawach awansu zawodowego, sprawdziła juz wiele teczek i były one wysoko oceniane przez komisje.

W jaki sposób mają sporządzić sprawozdanie z realizacji planu i przygotować się do spotkania z komisją nauczyciele kontraktowi (obecnie) i mianowani, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2018 roku, a będą go kończyć w 2019 roku?
Na początek - list od naszej Czytelniczki:

"Chodzi o wątpliwości dotyczące awansu na stanowisko nauczyciela dyplomowanego. Koleżanki twierdzą, że jeśli rozpoczynałam staż na nauczyciela dyplomowanego w 2016, muszę zakończyć go na starych zasadach egzaminu i tzw. teczki... i koniec kropka. Nie udało mi się ich przekonać, że jest inaczej, ponieważ powołują się na art. 125. Bardzo proszę o poradę w tej sprawie... "

Art. 125 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) mówi, że: "Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów."

Należy tu podkreślić słowa: "staż (...) jest odbywany". Staż, a nie to, co jest po stażu, czyli postępowanie przed komisją. Ono będzie przebiegać według rozporządzenia z 2018 roku.

Jeśli jesteś nauczycielem, który kontynuuje staż na mianowanego lub dyplomowanego rozpoczęty przed 1 września 2018 r. - realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji   t e g o    k o n k r e t n e g o   planu. Nie pisz nowego planu "pod" nowe wymagania, ponieważ realizowałeś swój, konkretny, napisany wcześniej plan! Jeśli przyjrzysz się wymaganiom z rozporządzenia z 2013 r. i tym z 2018 r., to zauważysz, że są one podobne. Ale uwaga! Pewnych wymagań z 2018 r. nie było w 2013 r. - np. prowadzenie lekcji otwartych. Jeśli w planie rozwoju nie zawarłeś takich zadań to możesz je wykazać w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju jako swego rodzaju suplement lub opisać je dopiero w teczce dla komisji.

Reasumując: sprawozdanie piszesz ze swojego planu rozwoju według wymagań z 2013 r. (plus ewentualnie suplement), natomiast dokumentację dla komisji (tzw. teczkę) przygotowujesz według nowego rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 roku .

Teczka dyplomowanego 2018/2019
Awans na mianowanego 2018/2019
Awans na kontraktowego 2018/2019

Vademecum awansu
zawodowego nauczycieli
Vademecum awansu zawodowego nauczycieli to nowy poradnik autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN. Stanowi on uzupełnienie poradników, które oferujemy w naszym serwisie dla kandydatów na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Skierowany jest zarówno do tych, którzy zakończą staż na starych zasadach, jak również do tych, których objęły nowe przepisy. Składa się z pięciu rozdziałów: Awansowe grzechy główne, Fakty i mity, Bieg przez płotki, czyli awansowe utrudnienia, Kto pyta, nie błądzi, Poawansowe refleksje. Na ponad 80 stronach znajdziecie Państwo odpowiedzi na wiele pytań, które nurtują nauczycieli w trakcie awansowej drogi. Vademecum przeznaczone jest dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu, nie zastępuje naszych Poradników, ale jest ich uzupełnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem nowego wydawnictwa...
Poprzedni Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela mianowanego
Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie dostali oceny dorobku i nie złożyli wniosku o postępowanie

Poradnik autorstwa Beaty Rechnio-Kołodziej, dotyczący awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Pani Beaty nie trzeba przedstawiać - jest ona naszym ekspertem do spraw awansu zawodowego na Forum AWANS.NET, gdzie występuje jako "bea". Poradnik jest zgodny z Rozporządzeniem w sprawie awansu z dnia 1 marca 2013. Składa się on z 7 rozdziałów:
1. Przepisy prawne, które powinieneś znać
2. Wymagania, czyli co możesz umieścić w poszczególnych punktach
3. Plan Rozwoju Zawodowego
4. Staż
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
6. Teczka dla komisji
7. Egzamin - autoprezentacja, pytania

Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
Poprzedni Poradnik dla kandydatów
na nauczyciela dyplomowanego
Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie dostali oceny dorobku i nie złożyli wniosku o postępowanie

Poradnik, z którego skorzystało już kilka tysięcy osób, które celująco wypełniły wszystkie wymagania i osiągnęły kolejny stopień awansu zawodowego. Oprócz 14 rozdziałów, w których omówiony jest szczegółowo przebieg kompletowania dokumentacji - w sposób zrozumiały nawet dla laika nie mającego nic wspólnego z oświatą (od zakupu materiałów papierniczych do przekazania teczek dla kuratorium:) - uzytkownik otrzymuje dostęp do plików w formacie PDF, zawierających przykłady planu rozwoju zawodowego, sprawozdania dla dyrektora, itp. - a przede wszystkim do przykładów kompletnych opisów i analiz do punktów 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4a, 8.2.4c, 8.2.4e, 8.2.4f.

Poradnik "Jak zostać nauczycielem dyplomowanym"
Czy wiecie, że...
Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.
Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną albo uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.
Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest:
- odbycie stażu zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe); jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela,
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych (zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy – Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego),
- uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.
Nieobecność nauczyciela w pracy z powodu:
- urlopu macierzyńskiego,
- urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
- urlopu rodzicielskiego lub
urlopu ojcowskiego,
powoduje wydłużenie stażu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn określonych w obu punktach jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Nauczyciel może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywa staż w pełnym wymiarze.
Od 1 stycznia 2019 r. nauczyciele będą oceniani tylko na podstawie kryteriów. Regulaminy i zawarte w nich wskaźniki znikną, a dyrektorom w ocenianiu pomoże specjalny algorytm, jaki MEN chce wpisać do rozporządzenia.
Urlop wypoczynkowy odbierany po powrocie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz opieka ustawowa nad dzieckiem do lat 14 nie przedłuża stażu.
Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
3. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
4. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
5. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
6. istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela).
Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
1. nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są ww. warunki określone w 10 ust. 5 Karty Nauczyciela;
2. w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione ww. warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela.
Stosunek pracy z nauczyciela ulegnie przekształceniu w akt mianowania tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie ww. warunki określone w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, tj. m.in. muszą być warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Jeżeli w nowym roku szkolnym nie będzie dla nauczyciela pełnego etatu, jego stosunek pracy nie ulegnie przekształceniu w mianowanie, mimo uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Staż zostaje przedłużony o czas każdej nieobecności przekraczającej miesiąc. Pamiętać należy, że jeśli np. po zakończeniu urlopu rodzicielskiego nauczyciel odbiera urlop wypoczynkowy, dni nieobecne doliczane są od dnia zakończenia urlopu rodzicielskiego. W czasie urlopu wypoczynkowego nauczyciel odbywa staż.
Nauczyciele, którzy złożyli wnioski o otwarcie stażu lub zostali zatrudnieni jako stażyści nie muszą oczekiwać na potwierdzenie otwarcia stażu przez dyrektora placówki.
Nauczyciel stażysta zatrudniony od 1 września 2018 r. w gimnazjum na 1 rok nie może rozpocząć stażu na kontraktowego, ponieważ jego umowa trwa krócej niż okres stażu, a tylko nauczyciel kontraktowy i mianowany mogą po zmianie miejsca zatrudnienia kontynuować staż. 
Nauczyciele zatrudnieni w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, są objęci przepisami ustawy –  Karta Nauczyciela i mogą ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Podwyżka w związku z uzyskaniem stopnia awansu. Świadectwo o akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub o zdaniu egzaminu nie jest podstawą do zwiększenia wynagrodzenia, które może nastąpić dopiero po dostarczeniu przez nauczyciela aktu nadania stopnia awansu.
Czy można rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, będąc zatrudnionym na podstawie umowy na zastępstwo na okres jednego roku szkolnego?

Nie ma przeszkód prawnych, aby nauczyciel rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego. W tej sytuacji nie ma znaczenia kwestia zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy na zastępstwo. W kolejnym roku szkolnym nauczyciel może kontynuować staż u nowego pracodawcy, mając wliczony okres poprzedniego roku. 
Jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji?

W przepisach nie ma nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem. 
Czy nauczyciel może mieć pod opieką więcej niż jednego stażystę?

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują na ograniczenia, aby jeden nauczyciel nie mógł mieć pod opieką więcej niż jednego stażystę. Karta Nauczyciela nie wskazuje także, jakimi kryteriami kieruje się dyrektor szkoły podczas wyboru opiekunów dla nauczycieli. Powinny być to jednak osoby legitymujące się osiągnięciami w zakresie nauczania i wychowania oraz posiadające doświadczenie w nauczaniu przedmiotu, którego uczy osoba ubiegająca się o awans zawodowy nauczyciela.
Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa wyżej, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego.
W przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, który do dnia 1 września 2018 r. w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego zmienił miejsce zatrudnienia i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, ocena ta jest uwzględniana do oceny pracy dokonywanej po zakończeniu całego stażu.
Nowe przepisy wydłużyły ścieżkę awansu zawodowego dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 4 lat.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r. kopie dokumentów związanych z awansem zawodowym potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor szkoły.
Czy nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole może nie realizować stażu na stopień nauczyciela kontraktowego?

Zgodnie z przepisami nauczyciel rozpoczyna staż wraz z rozpoczęciem pracy w szkole (nie składa wniosku, staż rozpoczyna z automatu). Jeśli zostanie zatrudniony na okres krótszy niż 2 lata, może realizować staż, chyba, że złoży wniosek o niestosowanie wobec niego przepisów o awansie zawodowym.
Od 1 września 2018 r. nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskają stopień nauczyciela mianowanego.
Nagroda jubileuszowa. Do stażu jubileuszowego nie zalicza się okresu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast można uwzględnić okresy pracy w gospodarstwie rolnym.