Konsultacje - sprawdzanie teczek na dyplomowanego
Indywidualne konsultacje AWANS.NET - analiza i merytoryczna ocena dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego, wskazówki, porady. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego
Na czym polega indywidualna konsultacja?

Jeżeli skompletowałaś swoją teczkę na nauczyciela dyplomowanego, natomiast nie jesteś pewna, czy praca została wykonana właściwie, to możesz skorzystać z internetowej konsultacji AWANS.NET dotyczącej Twojej dokumentacji. Doświadczony ekspert AWANS.NET sprawdzi Twoją teczkę, dokona analizy i naniesie odpowiednie uwagi dotyczące:
- właściwego doboru i klasyfikacji zadań,
- sposobu dokonania opisu i analizy zadań,
- jakości opisu i analizy,
- sposobu formułowania efektów,
- poprawności językowej,
- błędów metodycznych i rzeczowych,
- strony technicznej (justowanie, właściwa czcionka i odstępy, tytuły działów itd.).

Dzięki tym uwagom - i po zastosowaniu się przez nauczyciela do nich (co należy podkreślić)! - teczka ma duże szanse być wysoko ocenioną przez komisję. Oczywiście nie możemy dać 100 procent gwarancji, ponieważ nie ma pewności, czy nauczyciel zastosuje się do naszych uwag. Należy także zaznaczyć, że komisja dokonuje oceny na podstawie analizy złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej (nie mamy wpływu na to, jak nauczyciel wypadnie podczas rozmowy).

Ekspertem jest osoba z wieloletnim doświadczeniem w sprawach awansu zawodowego, sprawdziła już wiele teczek i były one wysoko oceniane przez komisje.

Jak skorzystać z konsultacji?

Należy zaznaczyć, że do konsultacji przyjmujemy tylko w pełni skompletowane i "zakończone" teczki.

Procedura jest następująca:
1. Należy wysłać dokumentację w postaci elektronicznej - w formacie Worda lub Open Office Writer na adres mailowy redakcja@awans.net
Nie przyjmujemy dokumentacji nadesłanej tradycyjną pocztą!
2. Jednocześnie należy dokonać opłaty 150 zł (dyplomowanie według zasad 2018 r.) lub 170 zł (dyplomowanie według starych zasad) - numer konta zostanie podany w mailu zwrotnym.
3. Po sprawdzeniu dokumentacja zostanie odesłana na adres mailowy nauczyciela. Będą w niej naniesione poprawki i uwagi.
4. Po poprawieniu dokumentacji, według wskazówek eksperta, można ją wysłać jeszcze raz do ostatecznego sprawdzenia.
5. Dokumentacja po sprawdzeniu wykonanych poprawek zostanie odesłana do nauczyciela.

Podany wyżej zakres usługi wyczerpuje wniesioną opłatę.

W związku z tym, że w tzw. "gorącym" okresie (maj - czerwiec) otrzymujemy bardzo dużo teczek do sprawdzenia, prosimy, o ile to możliwe, nadsyłać je wcześniej, wtedy można oczekiwać, ze sprawdzona teczka będzie odesłana w krótkim czasie.