mapa strony | strona główna > nowy poradnik kontraktowy
Beata Rechnio - Kołodziej
Jak zostać nauczycielem kontraktowym?
NOWY Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Wydanie III, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574)

Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na nauczyciela kontraktowego we wrześniu 2018 r. lub później

Nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na kontraktowego przed 1 września 2018 r. zapraszamy do lektury "starego" - ale wciąż aktualnego Poradnika - Jak zostać nauczycielem kontraktowym?.

Szanowni Państwo!
Udostępniamy nowy Poradnik autorstwa Beaty Rechnio-Kołodziej, dotyczący awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Poradnik jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Poradnik jest dostępny przez internet w pliku PDF. Dodatkowo otrzymuje się wzory dokumentów w formacie Worda. Są to: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, arkusz samooceny nauczyciela oraz druki niezbędnych wniosków.

Poradnik składa się z siedmiu rozdziałów:

1. Rozpoczęcie stażu, opiekun stażu, Twoje cele i zadania
2. Plan Rozwoju Zawodowego
3. O czym powinieneś pamiętać w trakcie stażu
4. Zakończyłeś staż - Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
5. Jak sporządzić teczkę dla komisji
6. Spotkanie z komisją
7. Przepisy, które powinieneś znać

Zadaniem tego Poradnika jest towarzyszenie nauczycielowi stażyście - krok po kroku – w drodze do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego. Wynika z tego jego budowa – omówione są kolejno takie zagadnienia jak rozpoczęcie stażu, współpraca z opiekunem stażu, wyznaczenie celów pracy, sporządzenie planu rozwoju zawodowego, przebieg i zakończenie stażu, sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, skompletowanie teczki i i spotkanie z komisją egzaminacyjną. Piszemy, o co może zapytać komisja. Na zakończenie omówione są istotne przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Celem zamówienia proszę napisać maila pod adres redakcja@awans.net o treści: Zamawiam Nowy Poradnik na kontraktowego

W odpowiedzi nadeślemy numer konta i inne potrzebne dane. Dostęp do Poradnika jest płatny. Opłata wynosi 49 zł.

Wpłacający otrzymuje mailowo swój osobisty Poradnik w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia o fakcie wpłaty. Oznacza to, że nie czekamy, aż wpłata dotrze na nasze konto, tylko udostępniamy Poradnik od razu po otrzymaniu informacji o wpłacie.

Ze względu na to, że udostępniamy sześć Poradników, należy bardzo dokładnie zaznaczyć, że chodzi o NOWY Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym", aby uniknąć pomyłek.

Redakcja AWANS.NET