Beata Rechnio - Kołodziej
Jak zostać nauczycielem mianowanym?
NOWY Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wydanie IV, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574)

Ten Poradnik jest przeznaczony dla osób, które jeszcze nie zakończyły stażu lub staż rozpoczęły we wrześniu 2018 r. lub później

Nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie otrzymali oceny dorobku lub nie złożyli wniosku o postępowanie zapraszamy do lektury "starego" - ale wciąż aktualnego Poradnika - Jak zostać nauczycielem mianowanym?.

Szanowni Państwo!
Udostępniamy nowy Poradnik autorstwa Beaty Rechnio-Kołodziej, dotyczący awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Poradnik jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Poradnik jest dostępny przez internet w pliku PDF. Dodatkowo otrzymuje się wzory dokumentów w formacie Worda. Są to: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz druki niezbędnych wniosków.

Poradnik składa się z siedmiu rozdziałów:

1. Rozpoczęcie stażu, opiekun stażu
2. Plan Rozwoju Zawodowego
3. O czym powinieneś pamiętać w trakcie stażu
4. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
5. Jak sporządzić teczkę dla komisji
6. Spotkanie z komisją
7. Przepisy, które powinieneś znać

Zadaniem tego Poradnika jest towarzyszenie nauczycielowi kontraktowemu - krok po kroku – w drodze do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. Wynika z tego jego budowa – omówione są kolejno takie zagadnienia jak rozpoczęcie stażu, współpraca z opiekunem stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego, przebieg i zakończenie stażu, sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, skompletowanie teczki i i spotkanie z komisją egzaminacyjną. Piszemy, o co może zapytać komisja. Na zakończenie omówione są istotne przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Celem zamówienia proszę napisać maila pod adres redakcja@awans.net o treści: Zamawiam Nowy Poradnik na mianowanego

W odpowiedzi nadeślemy numer konta i inne potrzebne dane. Dostęp do Poradnika jest płatny. Opłata wynosi 45 zł.

Wpłacający otrzymuje mailowo swój osobisty Poradnik w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia o fakcie wpłaty. Oznacza to, że nie czekamy, aż wpłata dotrze na nasze konto, tylko udostępniamy Poradnik od razu po otrzymaniu informacji o wpłacie.

Ze względu na to, że udostępniamy sześć Poradników, należy bardzo dokładnie zaznaczyć, że chodzi o NOWY Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym", aby uniknąć pomyłek.

Redakcja AWANS.NET
Jesteś nauczycielem kontraktowym. Twój staż na stopień nauczyciela mianowanego będzie trwał 2 lata 9 miesięcy.

Rozpoczynasz staż na swój wniosek wraz z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (warto zwrócić uwagę, że nie zawsze rozpoczynamy staż 1 września, wtedy nie zakończy się on 31 maja lecz później). Należy też bezwzględnie odróżniać pojęcia: początek roku szkolnego (zawsze 1 września) i rozpoczęcie zajęć szkolnych (bywa 1, 2, 3... września).

Do wniosku o otwarcie stażu na nauczyciela mianowanego należy dołączyć projekt planu rozwoju zawodowego, który dyrektor zatwierdzi lub zwróci do poprawy (wskaże w formie pisemnej zakres koniecznych zmian) w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych. Jesteś obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

Czyli kalendarz wyglądać może tak:

3 września składasz wniosek o otwarcie stażu z załączonym planem rozwoju zawodowego i rozpoczynasz staż;
do 2 października (jeśli rozpoczęcie zajęć nastąpiło 3 września) dyrektor zatwierdza bądź zwraca plan do poprawy;
w terminie wyznaczonym przez dyrektora – nie krótszym niż 3 dni – poprawiasz plan (jeżeli zaszła taka konieczność) i przedstawiasz go ponownie dyrektorowi, który ma siedem dni na jego zatwierdzenie.