awans.net
Publikacje nauczycielskie
 › strona główna › archiwum › kontakt


Instrukcja instalacji programu Power Archiver 2003 i pakowania plików w jeden folder skompresowany .zip

Na stronie  "Pobierz program"  kliknij na ikonkę:W okienku, które się pojawi zaznacz: „Zapisz”:
Otworzy się okno, w którym musisz podać, gdzie program ma być zapisany. Wybierz „Pulpit” i kliknij „Zapisz”:
Nastąpi pobieranie plików. Może to trwać od dziesięciu do kilkunastu minut. Kiedy pobieranie zakończy się, kliknij „Zamknij”. Pozamykaj wszystkie inne programy. Na pulpicie znajdź taką ikonkę:
Kliknij na nią lewą myszką dwa razy.
Otworzy się okno instalatora programu, który zainstaluje program Power Archiwer na Twoim komputerze. Zaznacz „Dalej”.
Kilka razy zaznacz „Dalej”, a na koniec „Instaluj”.
Nastąpi instalacja programu. Na koniec pojawi się okno jak poniżej. Odznacz te dwa okienka (patrz rysunek) i kliknij „Zakończ”.
Po zainstalowaniu programu znajdź na pulpicie inną ikonkę, a mianowicie:
Kliknij na nią dwukrotnie lewą myszką, program otworzy się.
Zaznacz tak jak na rysunku poniżej:
W następnym okienku kliknij „Zamknij”:
Teraz przystąpisz do spakowania plików w jeden folder skompresowany. Wielkość tego folderu po spakowaniu będzie mniejsza od sumy wielkości zawartych w nim plików, dlatego pakowanie jest korzystne, ponieważ skraca czas przesyłania i odbierania danych e-mailem, a co za tym idzie, koszt przesyłania.

Kliknij "Nowy" - oznacza to, że będziesz tworzyć nowy folder skompresowany. Następnie podaj, gdzie chcesz ten folder zapisać. Może to byc lokalizacja: "Moje dokumenty".
Wpisz nawę tworzonego folderu, np. "publikacja_Stanisław_Kowalski". Kliknij "Zapisz".
Kliknij "Dodaj" na górnym pasku. Wybierz dokument, który chcesz wysłać, np. "umowa.doc". Kliknij "Dodaj".
W podobny sposób dodaj następny dokument, np. "publikacja do wysłania.doc".
Po dodaniu wszystkich plików zamknij program. Otwórz folder "Moje dokumenty", znajdziesz tam spakowany folder o nazwie "publikacja_Stanisław_Kowalski.zip".
Ten folder dołącz do e-maila, który wysyłasz do Redakcji na adres redakcja@awans.net. Pamiętaj, folder ma być dołączony jako załącznik!

Możesz jeszcze sprawdzić, o ile program zmniejszył wielkość Twoich plików. Sprawdź wielkość folderu .zip, najeżdżając na jego ikonkę (wyświetli się informacja). Następnie zsumuj wielkości wszystkich plików (przed spakowaniem), dodaj je i porównaj z wielkością folderu .zip.

Powodzenia!do góry   

Copyright © 2003 AWANS.NET