Warunki publikacji w AWANS.NET
Serwis AWANS.NET posiada bogatą bazę wartościowych publikacji nauczycielskich. Możesz dodać do niej swoją pracę.
ARCHIWUM PUBLIKACJI

Jeżeli chcesz zamieścić swoją publikację w AWANS.NET:

1. Wyślij swoją publikację jako załącznik do maila na adres redakcja@awans.net
2. W mailu zwrotnym otrzymasz zlecenie i oświadczenie do wypełnienia. Po wydrukowaniu tego dokumentu i podpisaniu go wyślij go tradycyjną pocztą na adres: AWANS.NET, ul. Łokietka 78, 16-400 Suwałki.
3. Dokonaj wpłaty 60 zł na konto 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423, właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI, adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI, tytuł wpłaty: PUBLIKACJA, podaj swoje imię i nazwisko.
4. Publikacja zostanie umieszczona w Serwisie AWANS.NET po otrzymaniu przez Redakcję oświadczenia i wpłaty. Otrzymasz mailem informację o adresie internetowym, pod którym została zamieszczona publikacja.
5. Na życzenie może zostać wydane pisemne zaświadczenie o publikacji.

Warunki publikacji w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET

1. Nauczyciel zleca Internetowemu Serwisowi Oświatowemu AWANS.NET z siedzibą w Suwałkach, ul Łokietka 78, NIP 844-111-22-64 o adresie strony internetowej www.awans.net publikację własnych materiałów edukacyjnych.
2. Zleceniodawca wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wymienionych wyżej materiałów w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET o adresie internetowym www.awans.net, nazywanym dalej „Serwisem AWANS.NET”.
3. Zleceniodawca oświadcza, że nadesłane materiały są jego autorstwa i ich publikacja nie naruszy praw autorskich innych osób, ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich znajdujących się w niej treści i elementów.
4. Serwis AWANS.NET zobowiązuje się do udostępniania publicznego publikacji przez okres jednego roku kalendarzowego. Po upływie tego okresu Serwis AWANS.NET może przedłużyć czas publikacji, bez konieczności uzyskania zgody Zleceniodawcy.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się wnieść opłatę w wysokości 60 zł za jedną publikację na konto bankowe Serwisu AWANS.NET o numerze 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423, właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI, adres: ul. Łokietka 78, 16-400 Suwałki.
6. Zleceniodawca zgadza się na publikację, przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych przez Serwis AWANS.NET w zakresie koniecznych do wykonania zleconej czynności, tj. publikacji materiałów edukacyjnych.
7. Serwis AWANS.NET nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów oraz za naruszenie praw autorskich znajdujących się w nim treści i elementów.
8. Serwis AWANS.NET zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian edytorskich w przesłanych materiałach (np. korekta błędów, zamiana formatu .doc na .html, .pdf lub inny) celem jak najbardziej korzystnego przedstawienia publikacji w Serwisie AWANS.NET.
9. Serwis AWANS.NET zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji, w związku z ewentualnym naruszeniem Oświadczenia podpisanego przez Zleceniodawcę.
10. Serwis AWANS.NET zastrzega sobie prawo nie przyjęcia nadesłanych materiałów do publikacji bez podania przyczyny.