Jak zamówić nasze wydawnictwo
Proszę napisać maila na adres redakcja@awans.net o treści: Zamawiam (tutaj należy wpisać przedmiot zamówienia, a więc: Poradnik, Suplement lub Vademecum) - w przypadku zamówienia Poradnika proszę podać, na który stopień awansu i określić, czy ma to być nowy czy stary Poradnik. Który Poradnik jest dla mnie?

W odpowiedzi nadeślemy numer konta i inne potrzebne dane. Dostęp do wydawnictw jest płatny.

Poradnik na kontraktowego - 49 zł
Poradnik na mianowanego - 69 zł
Poradnik na dyplomowanego - 79 zł
Vademecum awansu zawodowego nauczycieli - 45 zł
Suplement do Poradnika na mianowanego - 24 zł

UWAGA! Osoby, które zamawiają Poradnik na mianowanego po 24 marca, nie muszą kupować Suplementu, ponieważ jego zawartość jest dostępna w nowej wersji Poradnika (Poradnik sprzed 24 marca + Suplement = Nowy Poradnik po 24 marca).

Wpłacający otrzymuje mailowo zamówione wydawnictwo w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia o fakcie wpłaty. Oznacza to, że nie czekamy, aż wpłata dotrze na nasze konto, tylko udostępniamy Poradnik od razu po otrzymaniu informacji o wpłacie.

Redakcja AWANS.NET