Polityka Prywatności w serwisie www.awans.net

1. Postanowienia ogólne.
1. Administratorem danych osobowych w serwisie www.awans.net jest firma AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI z siedzibą w Suwałkach, ul. Łokietka 78, NIP 844-111-22-64, adres mailowy redakcja@awans.net. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe podane przez Użytkownika w celu zakupu Poradnika (imię, nazwisko, adres mailowy i adres pocztowy) wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia (sprzedaży Poradnika). Podanie adresu pocztowego ma na celu uwiarygodnienie informacji o fakcie dokonania wpłaty, przed wpłynięciem środków na konto firmy AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI, a tym samym umożliwienie szybkiego przekazania Poradnika dla Użytkownika. Po wykonaniu zamówienia dane osobowe nie są przechowywane ani udostępniane innym podmiotom.
4. Na forum w serwisie awans.net przechowywany jest adres mailowy Użytkownika, jego nazwa użytkownika oraz hasło. Dane te są przechowywane do momentu zgłoszenia przez Użytkownika żądania do ich usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Pliki cookies
I. Definicje podstawowe
1. Cookies - Cookies to niewielkie pliki, zapisywane przez przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta preferencje Użytkownika np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikację danych osobowych Użytkownika.
2. Strona www - oznacza serwis www.awans.net.
3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Administrator - oznacza administratora Strony www ,który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

II. Rodzaje stosowanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę wwwindywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
b) Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.
3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.
5. Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że koszystanie ze Strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

III. Cel stosowania Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www co umożliwia :
a) Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
b) Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub usługi
2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach: a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

III. Prawa Użytkownika
1. Użytkownik może w kazdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystująć do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.