mapa strony | strona główna > awans zawodowy dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego - rozporządzenie 2022
Beata Rechnio - Kołodziej
Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego wg 2022
Poradnik dla dyrektorów szkół ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego według przepisów z roku 2022.


GRUPA AWANSOWA AWANS.NET NA FB
Rozporządzenie z roku 2022 nie wprowadza podziału, jeśli chodzi o ścieżkę awansu dyrektora i nauczyciela. Dlatego z naszego Poradnika dla kandydatów na dyplomowanego według przepisów z roku 2022 mogą również korzystać dyrektorzy szkół. Osoby zainteresowane zakupem zapraszamy na stronę Poradnik na dyplomowanego 2022

Redakcja AWANS.NET