mapa strony | strona główna > konsultacje
Konsultacje - sprawdzanie wszelkiej dokumentacji na wszystkie stopnie awansu
Indywidualne konsultacje AWANS.NET - analiza i merytoryczna ocena dokumentacji na wszystkie stopnie awansu zawodowego nauczycieli
PROCEDURA KONSULTACJI
Na czym polega indywidualna konsultacja?
Jeżeli napisałaś plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, opracowałaś innowację, program lub skompletowałaś swoją teczkę, natomiast nie jesteś pewna, czy praca została wykonana właściwie, to możesz skorzystać z internetowej konsultacji AWANS.NET dotyczącej Twojej dokumentacji. Doświadczony ekspert z listy MEN sprawdzi Twoje dokumenty, dokona analizy i naniesie odpowiednie uwagi dotyczące:
- właściwego doboru i klasyfikacji zadań,
- sposobu dokonania opisu i analizy zadań,
- jakości opisu i analizy,
- sposobu formułowania efektów,
- poprawności językowej,
- błędów metodycznych i rzeczowych,
- strony technicznej (justowanie, właściwa czcionka i odstępy, tytuły działów itd.).

Dzięki tym uwagom - i po zastosowaniu się przez nauczyciela do nich (co należy podkreślić)! - teczka ma duże szanse być wysoko ocenioną przez komisję. Oczywiście nie możemy dać 100 procent gwarancji, ponieważ nie ma pewności, czy nauczyciel zastosuje się do naszych uwag. Należy także zaznaczyć, że komisja dokonuje oceny na podstawie analizy złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej (nie mamy wpływu na to, jak nauczyciel wypadnie podczas rozmowy).

UWAGA! Ekspert nanosi uwagi, natomiast NIE DOKONUJE POPRAWEK! (przykładowo - jeżeli w dokumentacji są błędy ortograficzne, ekspert pisze: proszę poprawić błędy ortograficzne; proszę poprawić literówki, natomiast ich NIE poprawia). Proszę nie oczekiwać, że po odesłaniu nauczyciel otrzyma dokumentację gotową do oddania dla komisji. Najpierw musi poprawić ją według wskazówek eksperta. My tego nie robimy, ponieważ nie chcemy być posądzeni o pisanie dokumentacji za kogoś. Proszę nie nadsyłać dokumentacji, jeśli te warunki Państwu nie odpowiadają.

Konsultacji udziela Beata Rechnio - Kołodziej, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN, osoba z wieloletnim doświadczeniem w sprawach awansu zawodowego.

Procedura konsultacji
PROSIMY O DOKŁADNE STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻEJ PODANEJ PROCEDURY, PONIEWAŻ W PRZECIWNYM WYPADKU - Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI ZAMÓWIEŃ - OTRZYMANIE SPRAWDZONEJ DOKUMENTACJI MOŻE BYĆ OPÓŹNIONE.

1. Prosimy o wpłatę na konto odpowiedniej kwoty, zgodnie z Cennikiem podanym niżej - najlepiej przelewem elektronicznym przez Internet:

Nr konta 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423
Właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI
Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI

2. Po wpłacie prosimy nadesłać mailem, na adres awans.konsultacje@op.pl dowód wpłaty oraz materiał do sprawdzenia (plan, sprawozdanie, teczkę itp.) - jako załącznik do maila.
UWAGA! Proszę nadsyłać materiały w formacie MS Word lub Open Office! Materiały w innych formatach (np. PDF) nie będą przyjmowane!
W temacie wiadomości oraz w pliku zawierającym dokument proszę KONIECZNIE wpisać swoje IMIĘ I NAZWISKO!

Nadesłane materiały zostaną przekazane ekspertowi do sprawdzenia.

3. Po sprawdzeniu dokumentacja zostanie odesłana w terminie do 4 dni na adres mailowy nauczyciela.

Podany wyżej zakres usługi wyczerpuje wniesioną opłatę.

Cennik
Konsultacje w AWANS.NET są płatne. Wcześniejszy zakup Poradnika nie upoważnia do bezpłatnej konsultacji.

Przypominamy, że wniesiona opłata dotyczy JEDNORAZOWEGO sprawdzenia dokumentacji! Proszę nie nadsyłać dokumentacji poprawionej przez Państwa wg sugestii z konsultacji z prośbą o ponowne sprawdzenie po poprawieniu, gdyż nie będziemy przyjmować takich zleceń, chyba że zostanie wniesiona nowa wpłata.

Dokumentacja na mianowanego
Konsultacja - plan rozwoju zawodowego - 180 zł
Konsultacja - sprawozdanie dla dyrektora - 180 zł

Dokumentacja na dyplomowanego
Konsultacja - plan rozwoju zawodowego - 180 zł
Konsultacja - sprawozdanie dla dyrektora - 180 zł
Konsultacja - opis i analiza po nowemu - 160 zł
Konsultacja - dwa opisy i analizy po staremu - 160 zł - ta cena obowiązuje, jeśli nie nadsyłamy sprawozdania.

Konsultacja - teczka dla komisji po staremu (sprawozdanie z realizacji planu rozwoju + opisy i analizy) - 260 zł

DWUETAPOWOŚĆ KONSULTACJI (PO STAREMU!)
Możliwe jest (ale nie konieczne) podzielenie konsultacji na dwa etapy: w pierwszym nadsyłamy sprawozdanie, a po pewnym czasie resztę teczki. W takiej sytuacji można podzielić płatność - przy wysyłce sprawozdania należy przedstawić dowód wpłaty na 180 zł, a przy późniejszym dostarczeniu reszty teczki - dwa dowody wpłaty: jeden na 80 zł i poprzedni (za sprawozdanie - na 180 zł lub niższa kwota, jeśli sprawozdanie było opłacone według dawnego cennika).

Osoby, które opłaciły wcześniej sprawozdanie w cenie niższej niż obecnie, przy wysyłce opisów i analiz dopłacają 80 zł, niezależnie od wysokości kwoty, którą wpłaciły wcześniej za sprawozdanie.
Innowacja, program własny
Konsultacja - program własny - 180 zł
Konsultacja - innowacja - 180 zł
Konsultacja - prezentacja - 180 zł

Redakcja AWANS.NET