mapa strony | strona główna > nowy poradnik kontraktowy
Beata Rechnio - Kołodziej
Jak zostać nauczycielem kontraktowym?
Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Wydanie IV (uaktualnienie lipiec 2019), zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574) z późniejszymi zmianami

Ten Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na kontraktowego we wrześniu 2021 r.

GRUPA AWANSOWA AWANS.NET NA FB
Najnowsze, zgodne z obowiązującymi od września 2019 roku przepisami, IV wydanie Poradnika Jak zostać nauczycielem kontraktowym? autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN. Poradnik jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Poradnik udostępniany jest w formie pliku PDF. Można go wydrukować na domowej drukarce.

Dodatkowo otrzymuje się wzory dokumentów w formacie Worda. Są to: plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, arkusze obserwacji oraz druki niezbędnych wniosków. Uwaga! Dołączone plan i sprawozdanie są przykładowe. Nie udostępniamy planów rozwoju dla każdego przedmiotu z osobna. Natomiast w Poradniku opisana jest procedura sporządzania takiego planu, na co należy zwrócić uwagę itp.

Poradnik składa się z siedmiu rozdziałów:

1. Rozpoczęcie stażu, opiekun stażu, Twoje cele i zadania
2. Plan Rozwoju Zawodowego
3. O czym powinieneś pamiętać w trakcie stażu
4. Zakończyłeś staż - Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
5. Jak sporządzić teczkę dla komisji
6. Spotkanie z komisją
7. Przepisy, które powinieneś znać

Zadaniem tego Poradnika jest towarzyszenie nauczycielowi stażyście - krok po kroku – w drodze do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego. Wynika z tego jego budowa – omówione są kolejno takie zagadnienia jak rozpoczęcie stażu, współpraca z opiekunem stażu, wyznaczenie celów pracy, sporządzenie planu rozwoju zawodowego, przebieg i zakończenie stażu, sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, skompletowanie teczki i i spotkanie z komisją egzaminacyjną. Piszemy, o co może zapytać komisja. Na zakończenie omówione są istotne przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

ABY OTRZYMAĆ PORADNIK "JAK ZOSTAĆ NAUCZYCIELEM KONTRAKTOWYM", NALEŻY:
1. Wpłacić kwotę 59 zł na konto:
Nr konta 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423
Właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI
Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI

2. Napisać maila na adres redakcja@awans.net Podać w nim imię i nazwisko oraz dołączyć dowód wpłaty. UWAGA! ZAWIADOMIENIE NAS MAILEM O FAKCIE WPŁATY JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO OTRZYMANIA PORADNIKA. W temacie maila proszę wpisać: "KONTRAKTOWY". Poradnik zostanie wysłany na Państwa adres e-mail w czasie do 6 godzin - zwykle trwa to o wiele krócej.

Jeżeli nie otrzymamy powiadomienia o wpłacie mailowo - PORADNIK NIE ZOSTANIE WYSŁANY - nawet jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie! (gdyż nawet jeśli stwierdzimy wpłatę na koncie, a nie otrzymamy maila od Państwa, nie będziemy znali adresu mailowego, na jaki mamy wysłać Poradnik). Proszę wziąć pod uwagę ten warunek, gdyż ewentualna reklamacja może znacznie opóźnić otrzymanie Poradnika.

Jeżeli dowód wpłaty nie będzie dołączony do maila, Poradnik zostanie wysłany po wpłynięciu środków na nasze konto, jednak nie zalecamy tej procedury.

Prosimy o dokładne stosowanie się do podanej powyżej procedury, ponieważ w przeciwnym wypadku - z powodu dużej ilości zamówień - otrzymanie Poradnika może być opóźnione.

UWAGA! Zakup Poradnika nie daje praw do otrzymywania w przyszłości jego aktualizacji bezpłatnie lub w cenie promocyjnej.

Redakcja AWANS.NET