mapa strony | strona główna > poradnik dla mentora
Beata Rechnio - Kołodziej
Poradnik dla mentora
Poradnik jest przeznaczony dla mentorów, którzy będą czuwali nad przebiegiem przygotowania do zawodu nauczycieli, którzy nie posiadają żadnego stopnia awansu (ubiegają się o stopień mianowanego na nowych zasadach - przepisy z 2022 r.)

Wydanie I, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z ... 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. )

GRUPA AWANSOWA AWANS.NET NA FB
ABY OTRZYMAĆ PORADNIK DLA MENTORA 2022 NALEŻY:
1. Wpłacić kwotę 90 zł na konto:
Nr konta 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423
Właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI
Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI
Tytuł wpłaty: IMIĘ, NAZWISKO, MENTOR 2022

2. Napisać maila na adres redakcja@awans.net Podać w nim imię i nazwisko oraz dołączyć dowód wpłaty. UWAGA! ZAWIADOMIENIE NAS MAILEM O FAKCIE WPŁATY JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO OTRZYMANIA PORADNIKA. W temacie maila proszę wpisać: "MENTOR 2022". Poradnik zostanie wysłany na Państwa adres e-mail w czasie do 6 godzin - zwykle trwa to o wiele krócej.

Jeżeli nie otrzymamy powiadomienia o wpłacie mailowo - PORADNIK NIE ZOSTANIE WYSŁANY - nawet jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie! (gdyż nawet jeśli stwierdzimy wpłatę na koncie, a nie otrzymamy maila od Państwa, nie będziemy znali adresu mailowego, na jaki mamy wysłać Poradnik). Proszę wziąć pod uwagę ten warunek, gdyż ewentualna reklamacja może znacznie opóźnić otrzymanie Poradnika.

Jeżeli dowód wpłaty nie będzie dołączony do maila, Poradnik zostanie wysłany po wpłynięciu środków na nasze konto, jednak nie zalecamy tej procedury.

Prosimy o dokładne stosowanie się do podanej powyżej procedury, ponieważ w przeciwnym wypadku - z powodu dużej ilości zamówień - otrzymanie Poradnika może być opóźnione.

Redakcja AWANS.NET
Jesteś nauczycielem kontraktowym. Twój staż na stopień nauczyciela mianowanego będzie trwał 2 lata 9 miesięcy.

Rozpoczynasz staż na swój wniosek wraz z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (warto zwrócić uwagę, że nie zawsze rozpoczynamy staż 1 września, wtedy nie zakończy się on 31 maja lecz później). Należy też bezwzględnie odróżniać pojęcia: początek roku szkolnego (zawsze 1 września) i rozpoczęcie zajęć szkolnych (bywa 1, 2, 3... września).

Do wniosku o otwarcie stażu na nauczyciela mianowanego należy dołączyć projekt planu rozwoju zawodowego, który dyrektor zatwierdzi lub zwróci do poprawy (wskaże w formie pisemnej zakres koniecznych zmian) w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych. Jesteś obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

Czyli kalendarz wyglądać może tak:

3 września składasz wniosek o otwarcie stażu z załączonym planem rozwoju zawodowego i rozpoczynasz staż;
do 2 października (jeśli rozpoczęcie zajęć nastąpiło 3 września) dyrektor zatwierdza bądź zwraca plan do poprawy;
w terminie wyznaczonym przez dyrektora – nie krótszym niż 3 dni – poprawiasz plan (jeżeli zaszła taka konieczność) i przedstawiasz go ponownie dyrektorowi, który ma siedem dni na jego zatwierdzenie.