mapa strony | strona główna > poradnik opiekuna stażu
Beata Rechnio - Kołodziej
Poradnik opiekuna stażu
NOWOŚĆ
Poradnik dla opiekunów stażu nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego

Wydanie I, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574) z późniejszymi zmianami


Poradnik opiekuna stażu autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN składa się z następujących rozdziałów:
1. Obowiązki opiekuna stażu w świetle przepisów
2. Ważne terminy
3. Jak dobrze wypełniać obowiązki opiekuna stażu?
4. Powinności i wymagania nauczyciela wynikające z rozporządzenia
5. Harmonogram przebiegu stażu
6. Plan rozwoju zawodowego
7. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego
8. Pomoc w opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
9. Opracowanie projektu oceny dorobku
10. Zakończenie stażu
11. Przygotowanie wniosku i dokumentacji
12. Przed rozmową kwalifikacyjną, przed egzaminem
13. Praktyczne rady
14. Staż dodatkowy
15. Ważne uwagi na zakończenie
16. Pytania i odpowiedzi


Poradnik udostępniany jest w formie pliku PDF. Można go wydrukować na domowej drukarce.

Dodatkowo kupujący otrzymuje wzory dokumentów w formacie Worda:
1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (na kontraktowego)
2. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (na mianowanego)
3. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę
4. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego
5. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (na kontraktowego)
7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (na mianowanego) - według rozporządzenia z 2013 r.
8. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (na mianowanego) - według rozporządzenia z 2018 r.
9. Projekt oceny dorobku nauczyciela stażysty
10. Projekt oceny dorobku nauczyciela kontraktowego.

ABY OTRZYMAĆ PORADNIK OPIEKUNA STAŻU NALEŻY:
1. Wpłacić kwotę 59 zł na konto:
Nr konta 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423
Właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI
Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI

2. Napisać maila na adres redakcja@awans.net Podać w nim imię i nazwisko oraz dołączyć dowód wpłaty. UWAGA! ZAWIADOMIENIE NAS MAILEM O FAKCIE WPŁATY JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO OTRZYMANIA PORADNIKA. W temacie maila proszę wpisać: "PORADNIK OPIEKUNA STAŻU". Poradnik zostanie wysłany na Państwa adres e-mail w dniu nadesłania dowodu wpłaty.

Jeżeli nie otrzymamy powiadomienia o wpłacie mailowo - PORADNIK NIE ZOSTANIE WYSŁANY - nawet jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie! (gdyż nawet jeśli stwierdzimy wpłatę na koncie, a nie otrzymamy maila od Państwa, nie będziemy znali adresu mailowego, na jaki mamy wysłać Poradnik). Proszę wziąć pod uwagę ten warunek, gdyż ewentualna reklamacja może znacznie opóźnić otrzymanie Poradnika.

Jeżeli dowód wpłaty nie będzie dołączony do maila, Poradnik zostanie wysłany po wpłynięciu środków na nasze konto, jednak nie zalecamy tej procedury.

Prosimy o dokładne stosowanie się do podanej powyżej procedury, ponieważ w przeciwnym wypadku - z powodu dużej ilości zamówień - otrzymanie Poradnika może być opóźnione.

UWAGA! Zakup Poradnika nie daje praw do otrzymywania w przyszłości jego aktualizacji bezpłatnie lub w cenie promocyjnej.

Redakcja AWANS.NET