Jolanta Flakowska, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Pobierz kartę pracy ucznia   Pobierz kartę pracy ucznia
Jolanta Flakowska,   Zespół Szkół w Korfantowie

Budowa i rola serca

Scenariusz lekcji biologii w klasie II gimnazjumDział: Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
Rozdział: Układ krążenia
Temat: Budowa i rola serca

Cele nauczania

Wiadomości:

Uczeń potrafi:
 • wyjaśnić pojęcia: komory serca, przedsionki, zastawki przedsionkowo-komorowe, osierdzie, tętno (puls) ciśnienie krwi, elektrokardiogram (EKG),
 • opisać położenie serca w klatce piersiowej,
 • wymienić części serca,
 • objaśnić zapis EKG,
 • objaśnić zapis ciśnienia krwi.
Umiejętności:

Uczeń potrafi:
 • wskazać położenie serca w swoim organizmie,
 • wskazać na planszy części serca,
 • zmierzyć tętno (puls) spoczynkowe i wysiłkowe,
 • porównać EKG człowieka zdrowego i chorego.
Postawy:

Uczeń:
 • umiejętnie korzysta z wiadomości zawartych w podręczniku,
 • potrafi efektywnie pracować samodzielnie,
 • dokonuje świadomie selekcji wiadomości,
 • poznaje podstawy działania swojego organizmu.
Cele wychowawcze:

Uczeń:
 • potrafi wskazać negatywny wpływ nieprawidłowego odżywiania na pracę serca,
 • wskazuje sposoby zapobiegania nieprawidłowościom w pracy serca,
 • objaśnia szkodliwy wpływ nikotyny i gazowych zanieczyszczeń powietrza na pracę serca.
Forma organizacyjna:
 • elementy wykładu,
 • seminaryjna,
 • praca w grupach,
 • praca indywidualna.
Środki:
 • preparaty "mokre" serc,
 • preparaty trwałe mikroskopowe: miesień sercowy konia, mięsień gładki żaby,
 • plansza przedstawiająca budowę serca człowieka,
 • podręczniki,
 • stopery,
 • wydruk elektrokardiogramu,
 • kolorowe ilustracje przedstawiające przekroje serca,
 • karty pracy.
Tok lekcji
Faza wprowadzająca (10 min.)
 • sprawdzenie obecności,
 • odpytanie z lekcji poprzedniej oraz z zadanego do powtórzenia tematu: tkanka mięśniowa - 5 min.,
 • zapoznanie uczniów z tematem lekcji, celem i przebiegiem zajęć,
 • wyjaśnienie uczniom na czym będzie polegała ich praca po lekcji,
 • przedstawianie argumentów przemawiających za proponowaną formą prowadzenia lekcji,
 • wyjaśnienie uczniom wszelkich wątpliwości dotyczących ich indywidualnej pracy, sprawdzenie czy każdy uczeń ma dostęp do środków i podręcznika - 5 minut,
Faza realizacyjna (25 min.)
 • podział uczniów na grupy, przydział kart pracy,
 • dyskusja z uczniami na temat położenia serca w organizmie,
 • elementy wykładu - budowa serca, fazy pracy serca, wyjaśnienie pojęć: tętno, ciśnienie krwi, elektrokardiogram,
 • pomiar tętna spoczynkowego i wysiłkowego - prezentacja prawidłowego pomiaru tętna spoczynkowego i wysiłkowego w wykonaniu uczniów,
 • głośne odczytanie tekstu z karty pracy, zwracającego się do uczniów przed ich przystąpieniem do wypełniania karty,

 • przystąpienie do pracy - nauczyciel zwraca się do uczniów z prośbą o otworzenie podręczników na stronie 60 i rozpoczęcie wypełniania kart (10 min.),
 • uczniowie przystępują do indywidualnej pracy. Jeśli pojawią się wątpliwości podczas wypełniania kart, nauczyciel indywidualnie pomaga w ich wyjaśnieniu.
Faza podsumowująca (5 min.)
 • uczniowie oddają swoje karty pracy,
 • nauczyciel sprawdza stopień opanowania wiedzy, zadając krótkie pytania,
 • uczniowie informują o trudnościach, na które napotkali podczas wypełniania kart pracy.
Praca domowa (5 min.)
 1. Przeczytaj uważnie w podręczniku temat: "Serce".
 2. Wyjaśnij na czym polega praca serca.
Pobierz kartę pracy ucznia   Pobierz kartę pracy ucznia


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 7 grudnia 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster