Ewa Łyczek - Odczyn roztworu. Skala pH - scenariusz lekcji chemii dla klasy II gimnazjum. Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Żurominie. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Ewa Łyczek,   Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Żurominie

Odczyn roztworu. Skala pH

Scenariusz lekcji chemii dla klasy II gimnazjumTemat:
Odczyn roztworu. Skala pH.

Cele lekcji:
Uczeń wie:
 • co to jest odczyn roztworu i od czego zależy;
 • kiedy roztwór wykazuje odczyn kwaśny, zasadowy lub obojętny;
 • co to jest i od czego zależy skala pH;
 • jakie jest praktyczne zastosowanie skali pH.
Uczeń umie:
 • zbadać odczyn roztworu za pomocą znanych wskaźników;
 • oznaczyć pH roztworu za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego;
 • określić odczyn roztworu na podstawie jego pH.
Metody dydaktyczne:
 • słowna - werbalna;
 • doświadczalna - uczniowskie ćwiczenia laboratoryjne.
Środki dydaktyczne:
Probówki, wskaźniki, kwas solny, zasada sodowa, mydło, proszek do prania, ocet, cytryna, mleko, sok z kwaszonych ogórków, sok owocowy, soda.

Przebieg lekcji:
Część nawiązująca:
 • przypomnienie definicji kwasów i zasad;
 • przypomnienie przebiegu dysocjacji kwasów i zasad;
 • przypomnienie co to są wskaźniki, jakie wskaźniki spotykamy w pracowni chemicznej, a jakie można sporządzić w domu;
 • jak zmienia się zabarwienie wskaźników w roztworach kwasów i zasad.
Część właściwa:
 1. Dlaczego dany wskaźnik zmienia zabarwienie w roztworach wszystkich kwasów na taki sam kolor?
  W roztworach wodnych kwasów znajdują się kationy wodoru powstałe z dysocjacji:
  np.:
  Obecność kationów wodorowych decyduje o zmianie barwy wskaźników w roztworach kwasów.

 2. Dlaczego w roztworach zasad zabarwienie wskaźnika jest jednakowe?
  W roztworach zasad znajdują się jony wodorotlenkowe powstałe z dysocjacji:
  np.:
  i to one determinują zmianę barwy.

 3. Odczyn jest to cecha roztworu zależna od stężenia jonów wodorowych. Jeżeli w roztworze stężenie jonów wodorowych jest większe niż stężenie jonów wodorotlenkowych to roztwór wykazuje odczyn kwaśny.
  [H+] > [OH-] odczyn kwaśny
  [H+] = [OH-] odczyn obojętny
  [H+] < [OH-] odczyn zasadowy

  Wskaźniki służą do określania odczynu roztworu:
  • fenoloftaleina: bezbarwna w roztworach obojętnych i kwasowych; malinowa w zasadowych;
  • oranż metylowy: pomarańczowy w roztworze obojętnym, czerwony w kwasach, żółty w zasadach;
  • uniwersalny papierek wskaźnikowy: żółty w roztworach obojętnych, czerwony w kwaśnych, zielononiebieski w zasadach.
  Określenie odczynu ma charakter jakościowy, nie informuje jakie jest stężenie jonów wodorowych.

 4. Wykładnikiem stężenia jonów wodorowych jest skala zwana pH, cecha określająca kwasowość roztworu. Jest to skala wartości liczbowych od 0 do 14 odpowiadająca stężeniu jonów wodorowych w roztworze.

 5. Doświadczenie: Badanie pH wybranych roztworów.
  Uczniowie badają pH przygotowanych przez siebie roztworów za pomocą uniwersalnego papierka wskaźnikowego i przedstawiają wyniki na przygotowanej skali.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Odczyn kwaśny Odczyn obojętny Odczyn zasadowy

 6. Wykazanie zależności między skalą pH a odczynem roztworu.

 7. Znaczenie skali pH:
  • w medycynie;
  • w rolnictwie;
  • w ogrodnictwie;
  • w hodowli ryb.
Część podsumowująca:
Jaki odczyn mają roztwory jeżeli znajdują się w nich następujące jony:
 1. Ca2+ i OH-
 2. Na+ i Cl-
 3. H+ i NO3-
 4. H+ i SO4-
Praca domowa:
Odpowiedz na pytania:
Dlaczego pH w ustach spada po każdym posiłku?
Dlaczego regularne mycie zębów zapobiega próchnicy?

Tej samej Autorki:
Scenariusz szkolnego turnieju ekologicznego "Na ratunek Ziemi" z okazji Światowego Dnia Ziemi
Grecja - scenariusz przedstawienia na dzień poświęcony Unii Europejskiej.

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 30 kwietnia 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET