www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Iwona Truchan - Kosińska,   Gimnazjum nr 6 w Chorzowie

Doskonalenie stylu klasycznego ze zwróceniem uwagi na jeden pełny cykl pracy ramion i nóg

Konspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie IV szkoły podstawowej

Temat lekcji:
Doskonalenie stylu klasycznego ze zwróceniem uwagi na jeden pełny cykl pracy ramion i nóg.

Klasa:
IV szkoły podstawowej.

Liczba uczniów:
16.

Miejsce ćwiczeń:
pływalnia.

Przybory:
deski pływackie, piłka.

Czas zajęć:
45 minut.

Cele główne:

 1. Umiejętności: doskonalenie pracy ramion i nóg, koordynacja pracy ramion i nóg z oddechem, doskonalenie skoków do wody.
 2. Wiadomości: co to jest jeden cykl pracy (ramion i nóg) w stylu klasycznym.
 3. Motoryczność: zwinność, koordynacja.
 4. Akcent wychowawczy: bezpieczeństwo na pływalni podczas zajęć.

Przebieg zajęć:

Lp. Etap lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi
1. Zorganizowanie grupy. Zbiórka w dwuszeregu. Sprawdzenie liczby ćwiczących przez odliczanie kolejno. Kontrola ubioru. 1 min. Nie ćwiczący siadają na ławeczce.
2. Motywacja do zajęć. Podanie tematu zajęć. Poprzez ćwiczenia pracy rąk i nóg doskonalimy umiejętność pływania stylem klasycznym.
Zwrócenie uwagi na fazowość ruchów:
 • nóg - faza przygotowawcza - podkurczenie nóg, faza zasadnicza - odepchnięcie.
 • ramion - ruch właściwy - zagarnięcie, ruch przygotowawczy - przeniesienie rąk do przodu, napływ - całkowity wyprost.
2 min.  
3. Rozgrzewka,
profilaktyka,
motoryka.
Ćwiczenia na lądzie:
 1. Opad tułowia w przód rąk w przód. Praca rąk do stylu klasycznego z oddechem, ręce ugięte - wdech, ręce wyprostowane - wydech
 2. Ugięcia ramion w podporze przodem.
 3. Przysiady z rozwarciem kolan.
 4. Krążenia głową.
 5. Krążenia bioder.
 6. Krążenia tułowia.
 7. Rozkrok, ramiona w bok. Skrętoskłony.
 8. Skłony boczne tułowia.
 9. Podskoki w przysiadzie w przód, w tył, w bok.
Przejście pod natrysk.
Każde ćwiczenie 10x. Ustawienie w rozsypce.
Wejście do wody.
Zabawa „Berek z piłką”. Berek posiada piłkę. Chcąc schwytać kogoś musi go dotknąć piłką. Nie wolno rzucać piłką. Osoba dotknięta piłką staje się berkiem. Uczniowie poruszają się biegiem lub pływają odkrytą żabką.
2 min. Ustawienie w rozsypce. Podczas pływania żabką odkrytą głowa jest uniesiona nad powierzchnią wody.
4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności, rozwijanie zdolności twórczych. Podział uczniów na 4 zespoły.
1. Na sygnał start - z płytkiego na głębokie kraulem. Powrót z głębokiego stylem grzbietowym.
8x. Ustawienie na 4 torach: 1, 4 - słabsi, 2, 3 - lepiej pływający.
2. Chwyt brzegu basenu. Wdech ustami a wydech nosem do wody. 10x. Wdech nad wodą.
3. Ćwiczenie w tych samych zespołach co ćwiczenie 1.
Uczniowie trzymają deski w wyprostowanych rękach. Praca nóg do stylu klasycznego z poślizgu. Po jednym ruchu nóg wytrzymanie (w poślizgu). W chwili wytracania prędkości następuje kolejny ruch nóg. Głowa uniesiona nad wodą.
4x. Ćwiczenie z deskami.
4. Jak wyżej bez desek. Ręce splecione na plecach. Praca nóg z prawidłowym oddechem. 2x. Uczniowie odkładają deski na półkę.
5. Deska trzymana nogami. Z poślizgu praca rąk z oddechem. Wdech w końcowej fazie przygotowawczej. 4x. Ćwiczenie z deskami.
6. Z wody płytkiej z poślizgu po odbiciu się od ściany basenu - jeden pełny cykl pracy rąk z oddechem i wytrzymanie. Uczniowie zatrzymują się na linii środkowej basenu. Ćwiczenie powtarzamy w przeciwnym kierunku. Odbicie od dna basenu. 2x. Pokaz w wykonaniu nauczyciela. Korekta błędów.
Jak w ćwiczeniu 6, ale praca nóg do żabki. 2x.  
8. Uczniowie wykonują jeden pełny cykl pracy rąk i nóg z poślizgu przodem po odbiciu od ściany lub dna basenu. 4x.  
9. Uczniowie wykonują 2 cykle na całej długości pływalni. Kolejno zwiększamy ilość cykli - 2, 3, 4, 5. 4x. Zwracamy uwagę na przerwy między cyklami.
Ustawienie na słupkach. Dowolny skok do wody, przepłynięcie jednej długości basenu stylem klasycznym z zaznaczeniem kolejnych cykli. 3x.  
5. Uspokojenie organizmu. 1. Zabawa „słupek”. Uczniowie poruszają się w wodzie w dowolny sposób. Na sygnał stają nieruchomo. 1 min. Ustawienie w rozsypce.
2. Leżenie przodem. 2x.
6. Czynności organizacyjne i dydaktyczno - wychowawcze. Zbiórka. Omówienie najczęściej popełnianych błędów . Pochwała najlepiej ćwiczących. 1 min. Ustawienie w dwuszeregu.

 


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 26 kwietnia 2005 r. do góry

Copyright © 2005 AWANS.NET