Bogumiła Wujek - Myjemy i jemy owoce - konspekt zajęć zintegrowanych w klasie I. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.                                                                 awans zawodowy awans publikacje nauczycieli publikacje plan rozwoju zawodowego 

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Bogumiła Wujek,   Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Broku

Myjemy i jemy owoce

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie I

Temat bloku:
Smacznie, zdrowo, kolorowo.

Temat dnia:
Myjemy i jemy owoce.

Zapis w dzienniku:
Poznajemy owoce naszych sadów i owoce egzotyczne.
Wartości odżywcze i higiena spożywania owoców.
Nauka pisania litery ą.
Nauka piosenki "Pac gruszka do fartuszka".
Wprowadzenie dodawania w zakresie 5.
Znak +.
Rozwiązywanie i układanie zadań.
Barwy ciepłe i zimne - portret owocowej damy.

Cele ogólne:

 • Wdrażanie uczniów do budowania dłuższych spójnych wypowiedzi na określony temat;
 • Bogacenie słownictwa uczniów;
 • Wdrażanie do poprawnego pisania liter;
 • Doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie 5;
 • Wdrażanie do higieny spożywania owoców;
 • Uświadomienie potrzeby spożywania owoców.

Cele operacyjne:
Uczeń zna:

 • nazwy owoców;
 • litery: a, o, u, ó, i, y, t, m, d, k, j;
 • wartości odżywcze owoców.
Uczeń umie:
 • poprawnie przeczytać wyrazy z poznanymi literami;
 • przeprowadzić analizę wyrazu (samogłoski, spółgłoski);
 • podzielić wyraz na sylaby;
 • określić cechy owoców;
 • rozpoznawać owoce po smaku, zapachu;
 • sformułować odpowiedzi do zadania matematycznego;
 • liczyć w zakresie 5;
 • zaśpiewać piosenkę;
 • wykonać proste ćwiczenia ruchowe;
 • namalować portret;
 • na podstawie własnych doświadczeń i zgromadzonego słownictwa zbudować logiczną wypowiedź na określony temat;
 • wykonać prace plastyczno - techniczne według podanej instrukcji.
Uczeń rozumie:
 • potrzebę spożywania owoców;
 • potrzebę ich mycia;
 • zasadę obliczania sum w zakresie 5;
 • treść zadania tekstowego.
Uczeń stosuje:
 • potrzebę spożywania owoców;
 • potrzebę ich mycia;
 • zasadę obliczania sum w zakresie 5;
 • treść zadania tekstowego.

Metody oparte na słowie:

 • pogadanka na temat owoców;
 • praca z tekstem - odczytywanie wyrazów;
 • rozmowa na temat owoców, ich spożywania, wyglądu, smaku;
 • rozmowa na temat konieczności jedzenia i mycia owoców.

Metody oparte na oglądzie:

 • pokaz różnych owoców;
 • próbowanie owoców;
 • ilustracje przedstawiające owoce;
 • ilustracje do zadań.

Metody oparte na działaniu:

 • ćwiczenia ruchowe;
 • ćwiczenia muzyczno - ruchowe;
 • ćwiczenia manualne.

Formy pracy:

 • indywidualna jednolita i zróżnicowana;
 • zbiorowa jednolita i zróżnicowana.

Materiały:

 • piosenka "Wpadła gruszka do fartuszka" na taśmie;
 • fiszki;
 • owoce, rysunki owoców;
 • podręcznik, karty pracy i kartoniki potrzebne do analizy wyrazów;
 • napisane zdania, zadania na kartkach.

Przebieg zajęć:

Rodzaje aktywności Zadania dla ucznia Czynności ucznia Umiejętności ucznia
Aktywność polonistyczna 1. Przypomnienie poznanych liter i wybieranie ich ze zbioru. Uczniowie wybierają poznane litery. Oddzielają samogłoski od spółgłosek. Podają wyrazy zaczynające się na daną literę.
 • potrafi wybrać poznane litery;
 • umie wyodrębnić samogłoski i spółgłoski;
 • zna wyrazy zaczynające się na poszczególne litery.
2. Przybycie do klasy "owocowej damy", która niesie owoce. Wypowiedzi dotyczące zaistniałej sytuacji.
Co przyniosła dama? Jak się może nazywać?
Uczniowie rozpoznają owoce naszych sadów i egzotyczne, nazywając i oddzielając je.

 • zna owoce naszych sadów i owoce egzotyczne.
3. Rozmowa na temat wartości odżywczych owoców i higieny ich spożywania. Wypowiedzi dotyczące wartości odżywczych owoców.
Czy lubicie jeść owoce i dlaczego?
W jakiej postaci są one najzdrowsze?
Co należy zrobić z owocami przed jedzeniem i dlaczego?
 • zna wartości odżywcze owoców;
 • wie, że:
  • zawierają one witaminy;
  • najwięcej witamin potrzeba ludziom jesienią, zimą i wiosną;
  • najzdrowsze są surowe owoce;
  • przed jedzeniem należy myć owoce.
4. Oglądanie owoców, próba smaku, rozpoznawanie nazw. Uczniowie smakują i oglądają owoce.
 • zna smak owoców i ich nazwy.
5. Prezentowanie przyniesionych owoców. Uczniowie opowiadają o przyniesionych przez siebie owocach.

 • zna nazwy owoców.
6. Scenka dramowa. Uczniowie wcielają się w wybrany owoc, opisują go, a pozostali zgadują jego nazwę i przyczepiają owoc na tablicy:
gruszka, arbuz, jabłko, cytryna, pomarańcza, śliwka, winogrona, banan.

 • umie wyodrębnić cechy owoców odróżniające je;
 • umie spójnie się wypowiadać;
 • umie rozpoznawać owoce po głównych cechach.
7. Przypomnienie uczniom o konieczności mycia owoców, wyodrębnienie wyrazów myje, myją. Uczniowie:
 • przeprowadzają analizę wyrazów myje, myją;
 • dokonują podziału na głoski;
 • dokonują podziału na sylaby;
 • wstawiają litery.
 • zna wprowadzone litery;
 • umie dokonać analizy wyrazów.
8. Czytanie wyrazów z dolnego marginesu. Uczniowie czytają wyrazy sylabami i globalnie.

 • umie przeczytać wyrazy.
9. Nauka pisania litery ą. Uczniowie piszą literę ą:
 • w powietrzu;
 • palcem na ławce;
 • w książce.
 • umie pisać literkę ą.
10. Dobieranie wyrazów parami. Uczniowie dobierają wyrazy parami:
 • maluje - malują;
 • myje - myją;
 • leje - leją;
 • daje - dają.
 • potrafi dobrać parami wyrazy.
11. Odczytanie zdania:
Julka i Majka myją.
Uczniowie czytają zdanie.
 • wie, że imiona pisze się dużą literą;
 • umie przeczytać zdanie.
Aktywność matematyczna 12. Rozwiązanie zadania z treścią:
Jola ma 3 gruszki i 2 jabłka. Ile owoców ma Jola?

Uczniowie rozwiązują zadania wykorzystując owoce.
 • umie rozwiązać proste zadanie matematyczne.
13. Zapisanie rozwiązania za pomocą cyfr. Wprowadzenie znaku +, =.

Uczniowie zapisują działanie: 3+2=5.
 • umie zapisać rozwiązanie zadania za pomocą działania.
14. Rozwiązanie zadania:
Dziś są urodziny piątki. Jakie liczby przyszły do niej parami?

2 i 3
2+3=5
1+4=5
 • rozumie, że 5 to suma różnych cyfr.
15. Indywidualne rozwiązanie zadania:
Ela ma 2 lale, Ola ma 3 lale. Ile razem mają lal?

Uczniowie wykonują działanie: 2+3=5.
Zapisują rozwiązanie: Mają 5 lal.
 • uczeń umie zapisać rozwiązanie zadania.
16. Uczniowie układają zadania do podanych schematów. 1+4=5
3+1=4
2+2=4
1+1=2

 • umie samodzielnie ułożyć zadanie do podanego schematu.
17. Rozwiązywanie zadań różnymi sposobami. Uczniowie rozwiązują zadania posługując się:
 • konkretami;
 • ilustracją;
 • cyframi.
 • umie rozwiązać zadanie z treścią.
18. Rozwiązanie zadania trudniejszego:
W sadzie rosło 5 drzew owocowych. Były to grusze i śliwy. Ile mogło być grusz, a ile śliw?

Uczniowie podają rozwiązania.  


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 19 czerwca 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET