Stanisław Bukalski, sekty, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Ks. Stanisław Bukalski   

Test wiadomości religijnychUczestnicy spotkania zapisują na karcie pionowo numery od 1 do 30. Prowadzący czyta poszczególne pytania, a uczestnicy zapisują odpowiedź pod wskazanym numerem. Po zakończeniu należy sprawdzić prawidłowość udzielonych odpowiedzi.
 1. Miejscowość w której urodził się Pan Jezus to... (Betlejem)
 2. Jak długo trwał post i modlitwa Chrystusa na pustyni? (40 dni)
 3. Kto wypowiedział słowa: "Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Jezus)
 4. Kto podał Jezusowi chustę w czasie Drogi Krzyżowej? (Weronika)
 5. Na jakiej Górze został Jezus Ukrzyżowany? (Golgota)
 6. Na jakiej górze Jezus przemienił się? (Tabor)
 7. Podaj imię i nazwisko twojego Proboszcza. (...)
 8. Pod jakim imieniem występował Św. Paweł? (Szaweł)
 9. Wymień imię świętego związanego z Asyżem. (Franciszek)
 10. Podaj pełną nazwę wydanego ostatnio Katechizmu. (Katechizm Kościoła Katolickiego)
 11. Uzupełnij frazę: "Nie samym... żyje człowiek." (chlebem)
 12. Podaj jeden z tytułów czasopisma katolickiego. (...)
 13. Do kogo zostały wypowiedziane następujące słowa: "Czyż to moja lub Twoja sprawa Niewiasto?" (do Maryi)
 14. Co to jest Konklawe? (zebranie kardynałów w celu wyboru papieża)
 15. Co to są katakumby? (podziemne cmentarze pierwszych chrześcijan)
 16. Co to jest beatyfikacja? (ogłoszenie błogosławionym)
 17. Co to jest kanonizacja (ogłoszenie świętym)
 18. Czy Pan Jezus umył nogi Judaszowi, tak czy nie? (tak)
 19. Siódme przykazanie Boże brzmi... (Nie kradnij)
 20. Jakiej modlitwy nauczył Jezus swoich uczniów? (Ojcze nasz)
 21. Kto udzielił Chrztu Jezusowi? (św. Jan Chrzciciel)
 22. Budowniczy Arki to... (Noe)
 23. Ostatnia Księga Nowego Testamentu to... (Apokalipsa)
 24. Piąta - najważniejsza prawda wiary brzmi: "Dusza ludzka jest... " (nieśmiertelna)
 25. Kiedy można przystępować dwa razy w ciągu dnia do komunii św.? (zawsze, kiedy drugie przyjęcie Komunii św. ma miejsce podczas uczestnictwa we Mszy św.)
 26. Co oznacza słowo "Amen" wypowiadane na końcu wielu modlitw? (tak, niech się tak stanie)
 27. Jest jeden dzień w roku, w którym Kościół nie sprawuje Mszy św. Jaki to dzień? (Wielki Piątek)
 28. Najważniejsze święto w całym roku liturgicznym to... (Wielkanoc)
 29. Poprzednikiem Papieża Jana Pawła II był... (Jan Paweł I)
 30. Moja parafia jest pod wezwaniem... (...)
Podsumowanie: jak oceniam stan mojej wiedzy religijnej?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 10 grudnia 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster