Katarzyna Bezak - Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Górnika w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Katarzyna Bezak,   Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Górnika
w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej

Miejsce uroczystości:
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej.

Uczestnicy:
uczniowie klas I - III, zaproszeni górnicy i ich rodziny.

Cele:

Uczeń:
 • poznaje i szanuje cieżką pracę górników,
 • wie, jakie są główne bogactwa naturalne w Polsce,
 • wie, do czego wykorzystywane są surowce wydobywane w okolicy Nowej Wsi Grodziskiej,
 • poznaje historię, tradycje i legendy górnicze.

Przebieg:
1. Wejście dzieci na scenę przy akompaniamencie trojaka

2. Recytacja I części wiersza "Na Barbórkę" B. Lewandowskiej
Dawid:
Górnik ma dzisiaj Barbórkę.
A ja zaśpiewam mu ładnie:
Górnicza czapka z piórkiem
niech w tańcu mu nie spadnie!

3. Wykonanie drugiej części tańca

4. Recytacja II części wiersza "Na Barbórkę" B. Lewandowskiej
Jakub:
Górnik zatańczy trojaka.
A ja nie powiem nic więcej.
Tak samo chcę podskoczyć,
jak górnik w tej piosence! 

5. Recytacja wiersza "Górnicza czapka" Cz. Janczarskiego
Michał (ubrany w czapkę górniczą):
Ta czapka górnicza
Ma parzyste piórka.
Pamięta tę czapkę
Niejedna Barbórka.

Jest czarna jak węgiel
Ze ścian korytarzy,
A znaczek na czapce
Wesoło się jarzy(...).

6. Ewa (dzieci kolejno czytają informacje na temat górniczego munduru):
Mundur górniczy wprowadzony został w górniczych okręgach Niemiec. Były różne mundury dla poszczególnych kategorii pracowników górnictwa. Dzisiejszy honorowy czarny mundur galowy górnika ozdobiony jest wieloma dekoracjami, które nawiązują do dawnej odzieży roboczej.

7. Paweł
Miotełka do czyszczenia otworów strzałowych, którą górnik trzymał zatkniętą za taśmę na kapeluszu, zamieniła się w pióropusz.

8. Artur
Krótka pelerynka to pozostałość kapy chroniącej przed wodą lejącą się ze stropu. Zakładki na piersiach i rękawach służyły do wtykania za nie lontu i krzesiwa niezbędnych przy robotach strzałowych.

9. Jacek
Stałym dodatkiem munduru galowego jest szpada górnicza. Obecnie, oprócz munduru galowego, używany jest mundur służbowy w kolorze stalowym. Dystynkcje na nim świadczą o posiadanym stopniu górniczym.

10. Piosenka "Młody górnik"
Młody górnik znalazł dziś
skamieniały liść.
"Nie oderwę bryły sam, młot i kilof mam."
Podniósł kilof, podniósł młot,
Otarł ręka z czoła pot.
Kiedy nadszedł pracy czas
Stuknął w ścianę raz.

Warczy świder tur-tur-tur,
kroi w węglu wzór.
Potem kilof w twardy głaz
Wali raz po raz.

Wydobyty liścia ślad
Leżał w węglu milion lat.
Górnik otarł z czola pot,
Raźno dzwonił młot.

11. Wiersz "Świeta Barbara w kopalni" E. Szelburg-Zarębiny
Dawid:
Schodzą górnicy pod ziemię
w ciemność daleką od słonka,
wychodzi im tu naprzeciw
Święta Barbara, patronka
Płomień chybocze się w lampach,
na czarnej ścianie drżą cienie.

Dominika (w długiej sukni):
- Szczęść Boże -

Dawid:
Słychać głos Świętej. Serdeczne to pozdrowienie.

Wszyscy:
- Szczęść Boże -
górnicy chórem
odrzekną swojej patronce.

Dawid:
I jasno w czarnej kopalni,
jak gdyby wzeszło tu słońce.

12. Dominika:
Święta Barbara według legendy była bardzo piękna. Żyła na przełomie III i IV wieku. Za to, że przeszła na chrześcijaństwo została ścięta mieczem przez swego ojca. Jak głosi legenda, w czasie tej okrutnej egzekucji piorun zabił jej ojca i dlatego Święta Barbara jest patronką ludzi "narażonych na wybuchy".

13. Jacek
Górnicy przyjęli ją za swą patronkę także dlatego, że podczas jednej z ucieczek przed prześladowaniami schroniła się wśród skalników.

14. Janek:
Dla wszystkich zatrudnionych w górnictwie dzień 4 grudnia - Barbórka - jest dniem wolnym od pracy, poświęconym wypoczynkowi po całorocznym trudzie.

15. Taniec w parach - walczyk śląski

16. Recytacja wiersza "Górnicze Święto" K. Ćwierk
Paweł:
Górnik ma dzisiaj Barbórkę.
A ja zaśpiewam mu ładnie:
Górnicza czapka z piórkiem
niech w tańcu mu nie spadnie!

Tańcz oberka, tańcz mazurka,
Bo to Święta dziś Barburka...
Wesołego trzeba grać
Bo górnicza dzielna brać.

Cicha radość weszła w dusze,
Lśnią na czapkach pióropusze,
Precz, górniku smutków cień,
Kiedy taki święty dzień.

17. Piosenka "Idzie górnik drogą"

18. Paulina: Pogórze i Góry Kaczawskie to jeden głównych okręgów górniczych w Sudetach. Wydobywano tu od dawna złoto, później odkryto rudę miedzi. Na poczatku ubiegłego wieku w okolicach Złotoryi rozpoczęto budowę kopalni rud miedzi "Lena", która wraz z kopalniami "Nowy Kościół" i "Konrad" tworzyła Stare Zagłębie Miedziowe. Zamknięto je po odkryciu złóż "nowego zagłębia" w okolicach Lubina i Polkowic.

19. Martyna:
Góry i Pogórze Kaczawskie od wieków słyną także z górnictwa skalnego. W rejonie Złotoryi eksploatuje się bazalt. Surowiec ten wykorzystywano w przeszłości do budowy zamku w Grodźcu, a w ostatnich dziesięcioleciach na wielu inwestycjach w kraju na przykład przy budowie Portu Północnego, Trasy Łazienkowskiej czy warszawskiego metra.

20. Janek:
Od stuleci trwa też wydobycie piaskowców. Słyną z nich okolice naszej miejscowości - Nowej Wsi Grodziskiej i Czapli. Skały te wykorzystuje się do budowy i renowacji budowli w wielu miastach Europy.

21. Wiersz "Górnicze Święto".
Na scenę wchodzą dzieci z klasy III.
Witajcie drodzy górnicy w dniu Waszego święta.
Każdy Polak czci Wasz trud i o Was pamięta.

Życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
Bądźcie zdrowi, niech w sercach Waszych
stale radość gości.

Jak nakazuje zwyczaj i tradycja stara,
Niech Was błogosławi Święta Barbara.

Niech miłosierny Stwórca codziennie zagląda
do górniczego domu w mieście
i pod wiejskie strzechy,
niosąc Wam wiele uciechy.

Polacy życzą Wam szczęścia na każdym kroku,
w tym i w następnym roku.

Niech życie Wasze błyszczy uśmiechem promieniującym,
Niech serca Wasze biją rytmem nieustającym.

Życzymy Wam drodzy przyjaciele,
byście mieli w życiu sukcesów wiele.

Niech następny rok będzie pomyślniejszy,
Niech budżet każdej rodziny będzie zasobniejszy.

Niniejsze powinszowanie
niech w każdym domu pozostanie.
Gdy w złote ramki oprawicie,
w widocznym miejscu powiesicie,
wówczas Waszą rodzinę i dom cały
wszelkie nieszczęścia będą omijały.

Życzymy Wam, byście byli weseli,
A na srebrnych fanfarach grali Wam anieli.

22. Dzieci podchodzą do gości i wręczają przygotowane laurki i kwiaty

23. Piosenka "Starzyk"

Wykorzystano:

 1. piosenki:
  "Idzie górnik", "Górnik" ze zbioru "Kalendarz muzyczny w przedszkolu" U. Smoczyńskiej, WSiP, Warszawa;
  "Starzyk" ("Idę sobie przez podwórze") - Śpiewnik H. Chamski, Wydawnictwo "Hejnał", Płock;
 2. wiadomości o górnictwie miedzi ze stron internetowych;
 3. nagrania muzyki i opis tańców - J. Szpunar, L. Gęca: "Tańczymy razem", KLANZA;
 4. wiersze ze zbioru "Życzę Ci", Z. Trzaskowski, Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce.
 5. wiersz Władysława Skoczylasa "Górnicze Święto", "Gazeta Złotoryjska" nr 24 (258).


Tej samej Autorki:
Noc Szczęśliwego Rozwiązania - przedstawienie kolędnicze dla dzieci z klas młodszych

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 7 czerwca 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET