Alicja Łukaszewicz, szkolnictwo specjalne, język polski, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Alicja Łukaszewicz,   Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusku

Sposób na piękną mowę ojczystąJestem nauczycielką z wieloletnim stażem. Obecnie pracuję jako wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pułtusku.

Chciałabym podzielić się moimi doświadczeniami w szerzeniu wśród wychowanków ośrodka znajomości literatury pięknej, wyzwalaniu pozytywnych doświadczeń płynących z kontaktu z ową literaturą oraz doskonaleniu sposobu wysławiania się dzieci, w tym nauki pięknego czytania i recytacji.

W styczniu bieżącego roku byłam współorganizatorem konkursu recytatorskiego pod hasłem "Dbam o piękną mowę ojczystą - nie używam wulgaryzmów". Celem organizowanego konkursu było rozwijanie zainteresowań pięknem mowy ojczystej, a przez to dążenie do wyeliminowania w wypowiedziach uczniów brzydkich słów - wulgaryzmów.

Konkurs ten podzielony był na dwa etapy: I etap, wewnątrzklasowy i II etap, wewnątrzszkolny. W I etapie uczniowie prezentowali przygotowane wiersze lub fragmenty prozy podkreślające piękno mowy polskiej. Na forum klasy był typowany laureat, który miał reprezentować swój oddział na II etapie konkursu.

Na II etap przygotowano kryteria i zasady oceny konkursu recytatorskiego. Oto one:
  • w konkursie brali udział wszyscy uczniowie szkół w SOSW w Pułtusku bez podziału na kategorie wiekowe;
  • uczestnik zgłaszał i przygotowywał do konkursu jeden utwór (utwór poetycki lub fragment prozy);
  • prezentowane utwory winny zawierać teksty podkreślające piękno mowy polskiej;
  • powołane przez organizatorów jury oceniało: kulturę słowa, dobór repertuaru, interpretację prezentowanego utworu oraz ogólny wyraz artystyczny w skali 1 do 5 punktów - suma uzyskanych punktów przydzielonych przez członków jury decydowała o kolejności miejsc uczestników konkursu.
Za uczestnictwo w II etapie konkursu wszyscy reprezentanci klas otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i wyróżnienia.

Ten sposób podnoszenia kultury osobistej uczniów, jak również wzbogacania wiedzy o literaturze pięknej cieszył się ogólnym zainteresowaniem nie tylko wśród nauczycieli. Chęć uczestnictwa w podobnych imprezach deklarowali ci, którzy nie zakwalifikowali się w I etapie.

Jako współorganizator przeprowadzonego konkursu recytatorskiego w naszej szkole, proponuję nauczycielom i wychowawcom podobnych ośrodków o korzystanie z takich lub podobnych form przyswajania dzieciom piękna mowy ojczystej.

Morał płynący z utworów często głębiej zapada w serce i pamięć dziecka niż słowa nauczyciela czy rodzica. Poprzez literaturę kształtujemy smak przyszłego czytelnika, któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej.

Uważam, że uczniowie podobnych placówek mogliby spróbować swoich sił na międzyszkolnych konkursach recytatorskich.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 1 marca 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster