mapa strony | strona główna > poradnik wychowawcy klas i - iii
Beata Rechnio - Kołodziej
Poradnik wychowawcy klas I - III

Wydanie I, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Szablony ocen opisowych półrocznych i rocznych
Plany pracy wychowawcy klasy
Informacje (opinie) opracowane dla poradni psychologiczno-pedagogicznej
Arkusze dostosowania wymagań edukacyjnych
Arkusze oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
GRUPA AWANSOWA AWANS.NET NA FB
Poradnik wychowawcy klas I - III dedykujemy wychowawcom klas młodszych szkoły podstawowej, pozostając z nadzieją, że ułatwi on codzienną pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Zawiera on ponad 140 stron dokumentów, w tym:
1. Szablony ocen opisowych półrocznych i rocznych
2. Plany pracy wychowawcy klasy
3. Informacje (opinie) opracowane dla poradni psychologiczno-pedagogicznej
4. Arkusze dostosowania wymagań edukacyjnych
5. Arkusze oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dokumenty dostarczane są kupującemu w formie edytowalnej - pliki Word. Można je użyć dla własnych potrzeb, natomiast niedozwolone jest ich rozpowszechnianie.

Poradnik z dokumentami wysyłany jest jako załącznik do maila w formie folderu skompresowanego ZIP.

WAŻNE! Nie należy otwierać folderu ZIP bezpośrednio z maila. Najpierw trzeba go zapisać na komputerze (klikamy prawą myszką na ikonkę folderu),
zapisz-jako (18 kB)
odnaleźć zapisany folder na komputerze,

a następnie rozpakować (kliknąć prawą myszką na ikonkę folderu, a następnie wybrać z menu Wyodrębnij wszystkie).
wyodrebnij (33 kB)

ABY OTRZYMAĆ NOWY PORADNIK WYCHOWAWCY KLAS I - III NALEŻY:
1. Wpłacić kwotę 90 zł na konto:
Nr konta 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423
Właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI
Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI
Tytuł wpłaty: IMIĘ, NAZWISKO, WYCHOWAWCA 2023

2. Napisać maila na adres redakcja@awans.net Podać w nim imię i nazwisko oraz dołączyć dowód wpłaty. UWAGA! ZAWIADOMIENIE NAS MAILEM O FAKCIE WPŁATY JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO OTRZYMANIA PORADNIKA. W temacie maila proszę wpisać: "WYCHOWAWCA 2023". Poradnik zostanie wysłany na Państwa adres e-mail w dniu nadesłania dowodu wpłaty.

Jeżeli nie otrzymamy powiadomienia o wpłacie mailowo - PORADNIK NIE ZOSTANIE WYSŁANY - nawet jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie! (gdyż nawet jeśli stwierdzimy wpłatę na koncie, a nie otrzymamy maila od Państwa, nie będziemy znali adresu mailowego, na jaki mamy wysłać Poradnik). Proszę wziąć pod uwagę ten warunek, gdyż ewentualna reklamacja może znacznie opóźnić otrzymanie Poradnika.

Jeżeli dowód wpłaty nie będzie dołączony do maila, Poradnik zostanie wysłany po wpłynięciu środków na nasze konto, jednak nie zalecamy tej procedury.

Redakcja AWANS.NET