Grażyna Święcka, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › kontakt


Grażyna Święcka, Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku

Jak współpracować z rodzicamiKażdy nauczyciel powinien wiedzieć, że zaktywizowanie rodziców, włączenie ich w życie klasy i szkoły jest jednym z podstawowych zadań zreformowanego systemu edukacji, najbardziej istotnym źródłem sukcesów bądź niepowodzeń szkoły. Dotychczasowe traktowanie rodziców jedynie jako odbiorców informacji o postępach uczniów nie satysfakcjonuje już nikogo i nie pomaga w pracy wychowawczej. Niezadowoleni rodzice coraz częściej rezygnują z kontaktów z nauczycielami, unikają współpracy ze szkołą, a to niepowetowana strata, bo przecież właśnie oni posiadają najbogatszą wiedzę o swoich dzieciach, bez ich pomocy proces kształcenia i wychowywania jest bardzo utrudniony.

Co więc zrobić, aby rodzice chcieli ze szkołą współpracować, żeby poczuli się potrzebni i doceniani? Na pewno trzeba zacząć od stworzenia w szkole odpowiedniego klimatu. Rodzice muszą się przekonać, że są prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli. Warto na początku im uświadomić, że:
 • wszystkich łączy wspólny cel - zarówno rodzicom, jak i nauczycielom zależy na harmonijnym rozwoju dziecka;
 • rodzice są odpowiedzialni za opiekę i wychowanie dziecka i nie są z niej zwolnieni, gdy zaprowadzą dziecko do szkoły;
 • to rodzice mają największy wpływ na przyswajane przez dzieci wartości, zachowania i przekonania, szkoła uzupełnia działania domu;
 • dla dzieci jest niezwykle ważne, aby wszyscy dorośli stosowali jednolite zasady postępowania w sprawach wychowawczych;
 • bez współdziałania ze szkołą żadna ze stron nie poradzi sobie z takimi problemami, jak agresja i inne patologie;
 • oczekiwania rodziców to ważna informacja dla szkoły planującej swoje zadania;
 • opinia rodziców o szkole może być pożyteczną informacją i służyć poprawie jakości jej pracy;
 • integracja grupy rodziców może przyczynić się do większej integracji dzieci w szkole;
 • rodzice mogą pomóc szkole w jej kłopotach organizacyjnych;
 • szkoła może pomóc rodzicom w ich kłopotach wychowawczych.
Pamiętać należy, żeby działania szkoły były dla wszystkich zainteresowanych przejrzyste i czytelne. Rodzice świadomi tego, czego oczekują nauczyciele, mogą zmienić swój stosunek do szkoły, lepiej wspierać rozwój swojego dziecka. Zreformowana szkoła nie może istnieć bez współpracy z rodzicami. Potrzebne są chęci obu stron.

Aby współpraca była efektywna, szczególny nacisk warto położyć na:
 • właściwe urządzenie szkoły (oddzielny, cichy kąt do rozmów);
 • staranne przygotowanie i przeprowadzanie spotkań, wywiadówek, dni otwartych, itp.;
 • rzetelne i systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o ocenach i postępach dzieci;
 • sprawne przekazywanie informacji;
 • zbieranie opinii rodziców o szkole, poznawanie ich oczekiwań;
 • prowadzenie szkoleń dla rodziców;
 • wykorzystywanie rodziców - ekspertów.


Bibliografia
 1. Irena Dzierzgowska, "Rodzice w szkole - poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców", wyd. CODN, Warszawa 2000
 2. J. Gęsicki, "Jak nie zwariować w szkole?", Warszawa 1992Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 15 listopada 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster