Krystyna Woźniak - Scenariusz uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja. Plan nauczania historii dla klasy II gimnazjum. AWANS.NET

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Krystyna Woźniak,   Gminne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach
dokument PDF Plan nauczania historii dla klasy II gimnazjum
Publikacja zapisana jest w formacie .pdf, który jest obsługiwany przez program Acrobat Reader.
Wielkość pliku 143 KB. Aby go otworzyć, należy kliknąć na tytuł. Otwieranie może potrwać kilkanaście sekund.

dokument HTML Scenariusz uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Publikacje dodane do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 27 maja 2004 r.

 
Copyright © 2004 AWANS.NET