Magdalena Osińska, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Magdalena Osińska,   Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach

Sprawdzian ze znajomości programu Microsoft WordPoniższy tekst zawiera wskazówki dla uczniów dotyczące formatowania tekstu pt. "Nasza szkoła". Uczeń otrzymuje treść poleceń na kartce formatu A4.

Polecenia

Na twoim komputerze w folderze klasa_6_a znajduje się plik o nazwie sprawdzian. Otwórz go. Znajdziesz tam niesformatowany tekst, który należy sformatować w następujący sposób (możesz wykonywać polecenia w dowolnej kolejności):
 1. Wstaw nagłówek o treści "Kochana Aniu", używając czcionki Monotype Corsiva rozmiaru 18, wyśrodkuj go;
 2. Fragment tekstu "Szkoła Podstawowa nr 4 w Warszawie" powiększ do rozmiaru czcionki 14 i pogrub, oraz podkreśl, zastosuj do litery "S" opcję inicjału z wpuszczoną literą.
 3. Czcionkę pierwszego akapitu w tekście pomniejsz do rozmiaru 11, zmień kolor na czerwony, ustaw wcięcia akapitu z obu stron - 2,5 cm;
 4. Wymienione niżej klasy oraz odpowiadające im kierunki wypunktuj za pomocą "konspektu numerowanego" odpowiednio ustawiając: poziom pierwszy - cyfry rzymskie, czcionka nr 14, pogrubiona, kolor czerwony, wyrównanie 0,6, wcięcie 1,3 cm, poziom drugi - cyfry arabskie, czcionka nr 10, kursywa, kolor niebieski, wyrównanie 1,3 cm, wcięcie 2,2 cm, fragment tego tekstu obramuj;
 5. Obok konspektu po lewej stronie tekstu wstaw wstaw rysunek ClipArt, odpowiednio dopasowując go rozmiarem;
 6. Tekst od słów: "lekcje przebiegają..." do słów "...pomocy dydaktycznych" skopiuj 5 razy i zapisz skopiowany tekst w trzech kolumnach.
 7. Wstaw numer strony;
 8. Ustaw odpowiednio marginesy: górny - 2 cm, dolny - 2,5 cm, lewy - 3 cm, prawy - 1 cm, nagłówek - 0,75 cm, stopka - 1,5 cm;
 9. Zapisz w nagłówku swoje imię i nazwisko.
 10. Tekst ostatniej linijki "Pozdrawiam Jola" pogrub, zmień rozmiar czcionki na 18, oraz umieść w polu tekstowym po lewej stronie kartki.
 11. Popraw wszelkie ewentualne błędy w pisowni.
 12. Tak poprawiony tekst zapisz.

Dziękuję.

Oto niesformatowany tekst, który znajduje się w pliku o nazwie sprawdzian:

Nasza szkoła
To Szkoła Podstawowa nr 15 w warszawie.
mieszczą się w niej następujące klasy :
pierwsze:
1a - artystyczna,
1b - plastyczna
drugie:
2a - sportowa,
2b - teatralna,
trzecie:
3a - angielski,
3b - informatyczna,
3c - ekologiczna

w szkole jest zatrudnionych około 30 nauczycieli, którzy uczą 350 uczniów.
poziom nauczania w szkole jest wysoki, a zachowanie uczniów dobre
starają się oni zachowywać prawidłowo, dbają o porządek
starają się uczyć dobrze aby osiągać wysokie wyniki nauczania
lekcje przebiegają bez zakłóceń, a dzieje się to za sprawą dobrze zorganizowanych uczniów i wspaniale pracujących nauczycieli.
średnia każdej klasy zależy od współpracy uczniów z nauczycielem.

w budynku szkolnym mieści się 14 sal lekcyjnych, dwie sale gimnastyczne, biblioteka z czytelnią oraz świetlica

teren wokół budynku jest ogrodzony. Wokół rośnie dużo drzew i krzewów, o które dba szkolna młodzież a także personel obsługowy
w klasach, w których odbywa się nauczanie, znajduje się wiele przydatnych w nauce pomocy dydaktycznych.
Zapraszam cię do odwiedzenia naszej szkoły.
pozdrawiam Jola.
Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 5 grudnia 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster