Maria Ćwiklińska - Bukowska publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › kontakt


Maria Ćwiklińska - Bukowska, Zespół Szkół w Cedrach Małych

Funkcje i zadania gazetki szkolnej dla najmłodszych (uczniów klas I - III)Szkolne czasopisma są nie tylko atrakcyjną formą kształcenia, ale mają też wpływ na umiejętności komunikowania się z rówieśnikami, podejmowania dialogu z dyrekcją i nauczycielami. W gazetkach znajdują się informacje o wydarzeniach, które miały miejsce w szkole, są też komunikaty dyrekcji, nauczycieli dotyczące życia szkoły. Komunikacja ta odbywa się dwukierunkowo na zasadzie wymiany informacji, poglądów i doświadczeń.

Nauczyciel, opiekun zespołu redakcyjnego, współtwórca gazetki to ten, który pragnie towarzyszyć uczniom w osiąganiu ich celów, podejmowaniu nowych zadań. To nauczyciel tworzy ten szczególny klimat zaufania, akceptacji. Chcąc wspomagać rozwój ucznia musi przede wszystkim uwzględnić potrzeby, zainteresowania i problemy swych podopiecznych. Gazetka szkolna jest idealnym miejscem do realizacji tych zadań. Wspólne wydawanie czasopisma w szkole korzystnie wpływa na kontakty uczniów i nauczycieli, zmienia ich wzajemne relacje. Uczestnictwo we wspólnych działaniach pozwala zarówno uczniom jak i nauczycielom osiągać sukcesy oraz przeżywać satysfakcję z pełnionych ról.

Gazetki uczniowskie w mojej szkole

Jestem twórcą, opiekunem gazetki dla najmłodszych "Figielek" od początku jej istnienia, czyli 1995 roku. W ciągu tych lat w redagowanie pisemka angażowały się setki dzieci (te, z którymi zaczynałam mają dziś 18 lat). Ich wkład pracy jest dla mnie najcenniejszy. To materiały przygotowane i opracowane przez dzieci stworzyły to pismo. Często wymagało to wielu poświęceń oraz zaangażowania całej rodziny. Wiele pracy wkładały także nauczycielki nauczania zintegrowanego. Często "Figielkowi" poświęcone były całe lekcje, wszystko, po aby gazetką zainteresować jak największą liczbę uczniów, aby to była ICH GAZETKA, którą sami tworzą, kupują i z ochotą czytają.

Dobór treści często określali sami uczniowie. To oni wymyślali zadania dla swoich rówieśników. Każdy rocznik posiadał swoje stałe rubryki, które dotyczyły jednego tematu np. zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie, warzywa, owoce, drzewa, planety. Uczy to dzieci systematyczności, ciągłości oraz dociekliwości w poznawaniu tematu. Kilka lat gazetce towarzyszył język angielski. W rubryce "We learn English" czekały na czytelników zadania po angielsku. Dużym powodzeniem cieszyły się też: Zadania dla całej rodziny, Łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki, Ortografia dla każdego, Matematyka na wesoło, wywiady ze znanymi osobami, dedykacje, życzenia okolicznościowe, wierszyki, opowiadania, dowcipy. Poza stałymi rubrykami w gazetce umieszczane są aktualne informacje dotyczące życia szkoły np. ślubowanie klasy I, konkursy recytatorskie, ortograficzne, zawody sportowe oraz bieżące wiadomości ogólne typu: święta, olimpiady sportowe, rocznice.

Pracując nad gazetką zawsze starałam się, aby przyniosła jak najwięcej przyjemności dzieciom. Dlatego ze środków ze sprzedaży gazetki kupowaliśmy liczne nagrody, upominki dla wszystkich, którzy przygotowywali materiały do gazetki oraz dla tych, którzy prawidłowo rozwiązali zadania, krzyżówki. Nagrody wręczane są na specjalnym apelu Figielka organizowanym raz w miesiącu, krótko po ukazaniu się nowego numeru. Oprócz systematycznego nagradzania, każdy, kto zebrał wszystkie kupony z jednego roku szkolnym otrzymywał Nagrodę Extra. Kupony umieszczone są w każdym numerze pisemka. Zachęcając dzieci do współpracy zwracałam szczególną uwagę na solidność i estetykę przygotowywanych materiałów. Często wymaga to przepisywania, poprawiania, dodatkowego ozdabiania, jednak dzięki temu dzieci uczą się dokładności, wyrabiają w sobie poczucie estetyki i odpowiedzialności za teksty firmowane swoim nazwiskiem.

Zastanawiałam się nie raz, czy w dobie komputerów nie zamienić dziecięcego pisma na druk. Poprawiłoby to zapewne wizualny wygląd gazetki, usprawniło pracę redakcji stworzyło możliwości wielokrotnych korekt itp. Jednak myśląc o gazetce mam na uwadze wszystkie dzieci, także te, które nie posiadają komputerów. Fakt ten uniemożliwiłby ich pracę własną, a ja chciałabym przede wszystkim, aby to dzieci tworzyły teksty, pisały je, ozdabiały strony, a później cieszyły się z ich ukazania w gazetce. Wiem, że daje im to ogromną satysfakcję i powód do dumy. Znając zasady powstawania szkolnej gazetki, wielu uczniów przechodzących do klas starszych wykorzystuje swoje doświadczenie redakcyjne w tworzeniu gazetki szkolnej dla klas IV - VI oraz gimnazjum o nazwie "Przedłużacz", która ukazuje się w naszej szkole od wielu lat. Myślę, że dzięki ciągłości w ukazywaniu się gazetek nasi uczniowie mają szansę na swoje "pięć minut".

Warto, bowiem pamiętać, że wszelkie działania twórcze nabierają szczególnego sensu, gdy ich cel wykracza poza zdobycie dobrej oceny, gdy efekty pracy ucznia mogą zaistnieć publicznie i znaleźć swoich odbiorców. Niezastąpioną rolę odgrywają tu właśnie gazetki szkolne.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 23 listopada 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster