publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować, przedszkola, przedszkole, psychologia, wychowanie przedszkolne

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › kontakt


Pobierz dokument w formacie PDF   Pobierz dokument w formacie PDF
Elżbieta Fik, Przedszkole nr 8 w Nowej Soli

Jak zabawa może wpływać na wszechstronny rozwój dzieci w przedszkolu

Referat opracowany dla nauczycielek przedszkola"ZABAWA" - wszelkie czynności bawiące, cieszące kogoś, pozwalające przyjemnie spędzać czas, u dzieci sprzyjające rozwojowi psychicznemu, pomagające poznawać rzeczywistość, których podstawowym motywem jest przyjemność związana z ich wykonywaniem, uczestniczeniem w nich, bawieniem się.

Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo często uważana za najważniejszy rodzaj działalności, który w gruncie rzeczy nie tylko dominuje nad wszystkimi innymi, ale je przeistacza, powodując, że czynności o charakterze pracy czy nauki stają się również zabawą. Jest ona dla najmłodszych dzieci najłatwiejszym, najbardziej przystępnym sposobem zapoznawania się z niezrozumiałym, wielkim i tajemniczym światem, przeżywania występujących zjawisk i sytuacji, sprowadzonych do kategorii prostych, łatwych i przyjemnych doznań.

Jednym z ważniejszych zadań przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków aktywnego działania - wyrażania własnej inicjatywy, rozwijania samodzielności i zdolności twórczych, zapewnienie swobody w zabawie. Określone działanie dziecka tylko wtedy mieści się w pojęciu zabawy, gdy podejmuje ją ono z ochotą i gdy w miarę swych możliwości jest w niej twórcą, gdy ma wolny wybór jej treści, rodzaju, tworzywa, partnerów.

Zabawa, zabawka, przestrzeń dla zabawy są ważnymi czynnikami sprzyjającymi pożytecznemu spędzaniu czasu w przedszkolu. Dużą rolę w organizowaniu i przebiegu zabawy spełnia także nauczycielka, która ukierunkowuje dziecięce zabawy.

W toku zabawy i pracy dziecko uczy się od początku, od najmłodszych lat wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy. Uczy się wykonywania najprzeróżniejszych czynności, od najprostszych - stopniowo do bardziej skomplikowanych, uczy się operowania różnymi przyborami do zabawy i pracy oraz zużytkowania materiału.

Współczesna psychologia wskazuje wiele różnorodnych funkcji zabaw dziecięcych, podkreśla się też ich ogromne znaczenie dla rozwoju wszystkich sfer osobowości dziecka:

  • jest to działalność zaspokajająca istotne potrzeby dziecka, a przede wszystkim potrzebę poznawania i przekształcania rzeczywistości przez własną aktywność,
  • dzięki zabawie rozszerza się orientacja dziecka w świecie przyrody i życiu społecznym, w niej uczy się dziecko rozumieć rzeczywistość i odróżniać świat realny od fikcji, są one łatwą, poglądową, dostępną i zajmującą nauką o świecie i życiu człowieka,
  • zabawy sprzyjają rozwojowi funkcji psychomotorycznych dziecka, doskonalą jego sprawności fizyczne, ćwiczą ruchy rąk, podnoszą na wyższy poziom procesy analizy i syntezy, rozwijają umiejętność obserwacji, stwarzają okazję do przyswojenia nowych słów, określeń i pojęć, doskonalą mowę, zmuszając do porozumiewania się z kolegami i nauczycielką, rozwijają myślenie i wszystkie operacje umysłowe,
  • dzięki nim rozwija się, tak niezbędna w intencjonalnym uczeniu się, zdolność do podporządkowania własnej aktywności i impulsywnych dążeń wymaganiom społecznym.
Rola ich w tym względzie jest szczególnie duża, gdyż umiejętność kierowania własnym zachowaniem kształtuje się w zabawach wcześniej niż w sytuacjach rzeczywistych, nie zabawowych.


Praca dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 10 listopada 2003 r.

do góry   
Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster