mapa strony | strona główna > szkolenia on-line
Szkolenia on-line AWANS.NET
Szkolenia prowadzi Beata Rechnio - Kołodziej. Najbliższe szkolenia

Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego na starych zasadach - Edycja III
15 grudnia 2022, godz. 18.30

Liczba wolnych miejsc: 65
Opinie o naszych szkoleniach (wszystkie opinie opublikowane na Facebooku w grupach "Awans z Beatą")
Violetta P.: - Jeśli jeszcze ktoś zastanawia się nad szkoleniem, to nie czekajcie - REWELACJA! Konkret za konkretem! Odzyskałam wiarę, że da się to napisać i zdać. Pani Beato - ogromny szacunek za wiedzę, spokój, naturalność i cierpliwość do naszych powtarzających się pytań. Dziękuję!
Katarzyna O.: - To są jedne z najlepszych szkoleń, w jakich uczestniczyłam. Wzięłam udział we wszystkich dotychczasowych zdalnych szkoleniach pani Beaty i na to kolejne też się zapisałam. Na każdym jest mnóstwo samych praktycznych informacji. Pani Beata odpowiada na każde pytanie. Szkolenia są teoretycznie do 19-tej, a kończą się zazwyczaj ok. 20-tej. Nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli ktoś szuka uspokojenia, prawdziwego merytorycznego wsparcia i świetnie podanej awansowej wiedzy!
Ewelina P.: - Treść szkoleń, poradnik, niekończąca się cierpliwość p. Beaty (na często powtarzające się pytania) - wszystko to sprawiło, że napisanie sprawozdania i przygotowanie się do rozmowy było łatwiejsze. Polecam także sprawdzenie opisów i analiz oraz sprawozdania. P. Beata nanosi poprawki i komentuje. Ważne, że w czasie szkoleń można zadawać swoje pytania, na które zawsze uzyskuje się odpowiedzi. Zdecydowanie warto trzymać się rad p. Beaty.
Kamila K - L: - Polecam. Najlepsze szkolenie na jakim byłam z awansu - a byłam jeszcze na innych dwóch. Pani Beata przez 15 minut mówiła o dokumentacji, a potem przez dwie godziny było tylko i wyłącznie o rozmowie kwalifikacyjnej - więc o tym, na czym mi najbardziej zależało. Szkolenie rozwiało moje wątpliwości, mogłam zapytać o to, co mnie nurtuje, a od dwóch dni jestem nauczycielem dyplomowanym! Polecam z czystym sumieniem!
Szkolenie trwa dwie godziny, z czego pierwsza godzina to wykład, natomiast w drugiej części Beata Rechnio - Kołodziej, ekspert d/s awansu zawodowego wpisany na listę MEN oraz wykładowca MSCDN w Warszawie, odpowiada na Państwa pytania. Pytania zadaje się w trakcie pierwszej godziny szkolenia, wpisując je w okienko czatu. Ekspert będzie odpowiadał na pytania w drugiej godzinie szkolenia.

Szczegóły zapisu na szkolenie podane są poniżej.
Instrukcja zakupu szkolenia

O ILE TO MOŻLIWE, PROSIMY NIE PISAĆ DO NAS Z KONT @WP.PL I @O2.PL, PONIEWAŻ NASZE ODPOWIEDZI SĄ ODRZUCANE PRZEZ TE POCZTY.

ABY MÓC UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, NALEŻY:
1. Wpłacić kwotę 88 zł na konto:

Nr konta 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423
Właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI
Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI

Dowód wpłaty na szkolenie w dniu 30 listopada 2022 należy nadesłać NAJPÓŹNIEJ do: 29 listopada 2022, godz. 14.00.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, a pieniądze będą odesłane.

Dowód wpłaty na szkolenie w dniu 15 grudnia 2022 należy nadesłać NAJPÓŹNIEJ do: 14 grudnia 2022, godz. 14.00.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, a pieniądze będą odesłane.

2. Napisać maila na adres redakcja@awans.net

Podać w nim imię i nazwisko oraz dołączyć dowód wpłaty. W temacie maila proszę wpisać: "Szkolenie - oraz datę szkolenia".
UWAGA! ZAWIADOMIENIE NAS MAILEM O FAKCIE WPŁATY JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SZKOLENIA. Jeżeli nie otrzymamy powiadomienia o wpłacie mailowo - LINK NIE BĘDZIE WYSŁANY, nawet jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie! (gdyż nawet jeśli stwierdzimy wpłatę, a nie otrzymamy maila od Państwa, nie będziemy znali adresu mailowego, na jaki mamy wysłać link). Jeżeli dowód wpłaty nie będzie dołączony do maila, uczestnik nie otrzyma linku. Również jeżeli dowód wpłaty będzie nadesłany zbyt późno, to znaczy po podanym terminie lub wtedy, kiedy nie będzie już wolnych miejsc na szkolenie, link nie zostanie wysłany. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany inny termin szkolenia lub odesłane będą pieniądze. Proszę wziąć pod uwagę te warunki, gdyż nie przyjmujemy reklamacji po czasie.

3. Potwierdzenie rejestracji na szkolenie otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin od nadesłania nam dowodu wpłaty, natomiast link do szkolenia nadejdzie w mailu 3 DNI PRZED SZKOLENIEM. Dodatkowo otrzymacie Państwo maile przypominające - jeden dzień przed szkoleniem i godzinę przed szkoleniem.

Szczegółowe instrukcje, jak dołączyć do szkolenia znajdą Państwo pod adresem:
https://myownconference.pl/blog/pl/memo_pl/#4

Zaproszenia z linkiem wysyła platforma MyOwnConference, a nie nasz Serwis AWANS.NET. W razie gdyby maile nie dotarły do Państwa w w/w terminach proszę do nas pisać na adres: redakcja@awans.net

Instrukcja dołączenia do szkolenia
Regulamin szkolenia AWANS.NET
1. Szkolenia organizuje AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI z siedzibą w Suwałkach, ul. Władysława Łokietka 78, zwany dalej AWANS.NET.

2. Zakres szkoleń i terminy podane są na stronie www.awans.net/szkolenie.php

3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu.

Rejestracja na szkolenie następuje na podstawie nadesłanego na adres redakcja@awans.net dowodu wpłaty, dokonanej na numer konta podany na stronie www.awans.net/szkolenie.php. W ciągu 24 godzin od nadesłania dowodu wpłaty, Serwis AWANS.NET wyśle na adres uczestnika potwierdzenie rejestracji na szkolenie. Link do szkolenia zostanie wysłany automatycznie przez platformę szkoleniową na adres uczestnika trzy dni przed szkoleniem, dodatkowo jeden dzień przed szkoleniem zostanie wysłany mail przypominający. Zgłoszenia na szkolenie po terminie podanym w Serwisie AWANS.NET pod adresem https://www.awans.net/szkolenie.php nie będą przyjmowane.
Poprzez fakt dokonania wpłaty uczestnik szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że go akceptuje.

4. W przypadku odwołania szkolenia AWANS.NET zorganizuje szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie lub zwróci uczestnikowi wniesioną opłatę, gdy ponowne zorganizowanie szkolenia będzie niemożliwe. AWANS.NET zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia. W razie rezygnacji uczestnika ze szkolenia po udostępnieniu mu hasła dostępu, AWANS.NET nie zwraca wniesionej opłaty, ponieważ AWANS.NET nie ma możliwości uniemożliwienia dostępu do szkolenia osobie, która otrzymała hasło, a później zrezygnowała.

5. Opłata wnoszona jest przez klienta za uczestnictwo w szkoleniu w czasie rzeczywistym, on-line. Serwis AWANS.NET nie udostępnia uczestnikom nagrań z przeprowadzonych szkoleń oraz nie wydaje zaświadczeń o odbytym szkoleniu.

6. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia uczestnik powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową. Korzystanie ze szkolenia może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.

7. AWANS.NET nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu oprogramowania nie leżące po stronie AWANS.NET lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

8. AWANS.NET posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie szkolenia. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione.

9. Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane przez AWANS.NET w celu świadczenia usługi szkolenia. Administratorem danych osobowych jest AWANS.NET. Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na https://awans.net/cookies.html

10. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem szkolenia. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres redakcja@awans.net