Sławomir Jarmuda - Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego - scenariusz uroczystości szkolnej w Zespole Szkół w Seceminie. publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Sławomir Jarmuda,   Gimnazjum w Seceminie

Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego

Scenariusz uroczystości szkolnej w Zespole Szkół w SeceminiePrzygotowania do imprezy
Tradycyjnie 1 czerwca każdego roku w naszej szkole odbywają się obchody Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego. Jest to impreza bardzo oczekiwana przez dzieci, ponieważ dostarcza im wiele atrakcji i radosnych przeżyć.

Przygotowania do imprezy rozpoczynają się od zbierania odpowiednich funduszy, pozyskiwania sponsorów i osób wspomagających uroczystość. Uzyskane środki przeznaczane są na nagrody i upominki. Osoby wspomagające przygotowują poczęstunek dla dzieci.

Główne założenia
Program imprezy zawiera propozycje różnorodnych form konkursów rekreacyjno - sportowych. Proponowane konkurencje mogą być organizowane dla dzieci w różnym wieku, w sali gimnastycznej jak i na boisku szkolnym. Głównym celem imprezy jest propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wychowania do rekreacji.

Konkursy sportowe przeprowadzają nauczyciele wychowania fizycznego we współpracy z nauczycielami kształcenia zintegrowanego, którzy są odpowiedzialni za organizację miejsca do zabaw i gier, czuwają nad ich bezpiecznym przeprowadzeniem oraz przygotowują przybory i przyrządy.

Zajęcia ekologiczne przeprowadzają nauczyciele biologii przy pomocy harcerzy i członków Koła Łowieckiego "Jenot" z Częstochowy.

Cele imprezy
 1. Integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku.
 2. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
 3. Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
 4. Kształtowanie podstaw proekologicznych.
 5. Edukacja poprzez zabawę.
Termin i miejsce
1 czerwca każdego roku, sala gimnastyczna, boisko szkolne przy Zespole Szkół w Seceminie.

Uczestnicy
 1. Uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej im. Jana Zawady w Seceminie.
 2. Uczniowie klas I - III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie.
Organizatorzy
 1. Sławomir Jarmuda, Zbigniew Jura, Zdzisław Szymański - nauczyciele wychowania fizycznego.
 2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Seceminie.
Program imprezy
 1. Godzina 800
  Zbiórka na holu szkolnym
  1. Powitanie uczniów i odczytanie apelu olimpijskiego.
  2. Przedstawienie programu dnia, omówienie harmonogramu konkurencji sportowych i zasad rywalizacji. Podział na grupy.

 2. Godzina 830 - 930
  Konkurencje sportowe
  1. Konkurencje dla klas I - III szkoły podstawowej:
   • kręcenie kółka hula - hop,
   • skoki przez skakankę,
   • strzał piłką do płotka,
   • rzut woreczkiem do celu,
   • skok w dal z miejsca.

  2. Konkurencje dla klas IV - VI szkoły podstawowej:
   • strzał piłką do płotka,
   • rzut woreczkiem do kosza,
   • rzut piłką lekarską - 1 kg,
   • kręcenie kółka hula - hop,
   • rzut piłką ręczną do celu,
   • skok w dal z miejsca.

  3. Konkurencje dla klas I - III gimnazjum:
   • żonglerka piłki nogą,
   • bieg po kopercie,
   • rzut piłką do kosza,
   • rzut kółkiem do celu,
   • jazda rowerem na czas,
   • rzut piłką ręczną do celu.

  Uwagi organizacyjne
  1. Jeden uczeń może startować maksymalnie w dwóch konkurencjach.
  2. W konkurencjach nagradzanych jest trzech najlepszych uczniów.
  3. Każdy uczeń ma szansę na nagrodę, gdyż losowanie pozostałych nagród odbędzie się wśród wszystkich startujących.
  4. W losowaniu uczeń może dostać tylko jedną nagrodę.

 3. Godzina 930 - 1000
  Poczęstunek
  Po zakończonych konkurencjach sportowych uczniowie, wraz z wychowawcami klas, udają się na słodki poczęstunek. W tym czasie komisja ustala najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, wypisuje dyplomy, przydziela nagrody rzeczowe.

 4. Godzina 1000 - 1030
  Konkurs ekologiczny - międzyklasowy tor przeszkód
  W konkursie startują po 3 osoby z każdej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie rywalizują w trzech grupach wiekowych: klasy I - III, IV - VI szkoły podstawowej oraz I - III gimnazjum.

  Równocześnie na sali gimnastycznej odbywa się rywalizacja równorzędnych klas w torze przeszkód. Klasy rywalizują między sobą o tytuł najbardziej usportowionej, za zwycięstwo otrzymując dyplom i słodkie upominki.

 5. Godzina 1030 - 1130
  Mecze siatkarskie Nauczyciele - Uczniowie
  Mecz piłki siatkowej rozgrywają między sobą drużyny chłopców z nauczycielami i dziewcząt z nauczycielkami.

 6. Godzina 1130 - 1215
  Rozdanie nagród
  Podsumowanie wyników indywidualnych, wręczenie nagród i dyplomów najlepszym zawodnikom. Losowanie drobnych nagród rzeczowych pośród wszystkich uczestników konkurencji sportowych. Zakończenie imprezy.

Sławomir Jarmuda - Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego - scenariusz uroczystości szkolnej w Zespole Szkół w Seceminie. publikacje nauczycieli, AWANS.NET.


Tego samego Autora:
Najważniejsze problemy i tendencje rozwojowe współczesnego sportu na przykładzie piłki nożnej
Mikołaj na sportowo - scenariusz uroczystości szkolnej w Zespole Szkół w Seceminie

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 8 kwietnia 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster