Sławomir Jarmuda - Mikołaj na sportowo - scenariusz uroczystości szkolnej w Zespole Szkół w Seceminie. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Sławomir Jarmuda,   Gimnazjum w Seceminie

Mikołaj na sportowo

Scenariusz uroczystości szkolnej w Zespole Szkół w Seceminie"Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek,
ale wszystkie leki nie zastąpią ruchu."

Wojciech Oczko

Cele imprezy:
 • integracja dzieci podczas zabaw i gier sportowych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
 • edukacja przez zabawę.
Termin i miejsce:
5 grudnia 2003 r., sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Seceminie.

Czas trwania:
 • klasy IV - VI szkoły podstawowej: godz. 800 - 1000,
 • klasy I - III gimnazjum: godz. 1000 - 1200.
Organizatorzy:
Sławomir Jarmuda, Zbigniew Jura, Zdzisław Szymański - nauczyciele wychowania fizycznego.

Regulamin konkursu:
 1. Każda klasa startuje w pięciu konkurencjach, w turnieju rywalizują między sobą równorzędne klasy.
 2. W konkursie biorą udział zespoły pięcioosobowe składające się z 2 dziewcząt i 3 chłopców oraz 2 osoby rezerwowe (1 dziewczyna i 1 chłopiec).
 3. W każdej z następujących konkurencji: bieg w worku, tor przeszkód z piłeczką do tenisa stołowego, skok w dal z miejsca i rzut kółkiem do celu startują inne składy drużyn.
 4. W konkurencji "przeciąganie liny" startuje 6 dowolnie wybranych z klasy osób (3 dziewczęta i 3 chłopców).
 5. Każdy zespół posiada kapitana drużyny.
 6. Za zwycięstwo w każdej konkurencji klasa otrzymuje 2 pkt. a za miejsce drugie 1 pkt.
 7. Po każdej konkurencji sportowej drużyny odpowiadają na pytania teoretyczne losowane przez kapitana drużyny. Za każdą prawidłową odpowiedź zespół otrzymuje 2 pkt. Odpowiedzi udziela kapitan zespołu lub osoba przez niego wyznaczona. Czas na odpowiedź - 1 min.
 8. O zwycięstwie decyduje suma wszystkich punktów.
 9. Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy.
 10. Wychowawcy klas zobowiązani są do powołania uczniów występujących w poszczególnych konkurencjach (imienna lista uczniów).
Konkurencje sportowe:
 1. Bieg w worku.
  Zawodnicy ustawieni w rzędzie. Pierwszy zawodnik skacze w worku do półmetka (odległość 6 m), omija pachołek, wraca do mety, przekazuje worek drugiemu uczniowi. Tylko zawodnik, który ukończył bieg, może pomagać przy wchodzeniu do worka.
 2. Tor przeszkód z piłeczką do tenisa stołowego.
  Zawodnicy ustawieni w rzędach. Pierwszy, trzymając łyżkę w ustach, a na niej piłeczkę do tenisa stołowego, biegnie do ławeczki, przechodzi po niej, następnie robi przysiad, przechodzi nad płotkiem, dobiega do półmetka, omija pachołek i wraca do zespołu. Jeżeli startującemu upadnie piłeczka, musi wrócić na miejsce, gdzie piłeczka spadła i zadanie kontynuować dalej.
 3. Skok w dal z miejsca.
  Każdy zawodnik z drużyny wykonuje jeden skok. Kolejny skacze z miejsca gdzie skończył jego poprzednik. O wyniku drużyny decyduje łączna odległość skoków wszystkich 6 uczestników.
 4. Rzut kółkiem do celu.
  Każdy zawodnik wykonuje 3 rzuty kółkiem do tyczki umieszczonej w odległości 4 metrów. Suma celnych rzutów wszystkich zawodników decyduje o miejscu drużyny.
 5. Przeciąganie liny.
  Klasy rywalizują ze sobą systemem każdy z każdym. W poszczególnych pojedynkach zwycięży klasa, która 2 razy wygra przeciąganie.
Pytania konkursowe teoretyczne:
 1. Ile razy Adam Małysz zdobył Puchar Świata w skokach narciarskich:
  1. 4 razy,
  2. 3 razy,
  3. 2 razy.
 2. Ile zawodników gra w jednej drużynie w piłkę ręczną:
  1. 8 zawodników,
  2. 6 zawodników,
  3. 7 zawodników.
 3. Podaj wymiary boiska do piłki ręcznej.
 4. Wymień 3 cechy sprawności motorycznej.
 5. Z ilu metrów wykonuje się rzut karny w piłce nożnej:
  1. 10 m,
  2. 9 m,
  3. 11 m.
 6. Ile kroków bez kozłowania piłki może zrobić zawodnik w piłce ręcznej:
  1. 3,
  2. 0,
  3. 1.
 7. Z ilu części i po ile tercji składa się czas gry w koszykówce:
  1. 4 kwarty po 5 minut,
  2. 3 kwarty po 10 minut,
  3. 4 kwarty po 10 minut.
 8. Co ile lat odbywają się igrzyska olimpijskie:
  1. co 3 lata,
  2. co 4 lata,
  3. co 2 lata.
 9. Wymień co najmniej 3 konkurencje lekkoatletyczne.
 10. Ilu zawodników gra w jednej drużynie piłki nożnej:
  1. 13 zawodników,
  2. 10 zawodników,
  3. 11 zawodników.
 11. Ilu zawodników gra w jednej drużynie piłki siatkowej:
  1. 7 zawodników,
  2. 6 zawodników,
  3. 5 zawodników.
 12. Ilu zawodników gra w jednej drużynie piłki koszykowej:
  1. 5 zawodników,
  2. 6 zawodników,
  3. 7 zawodników.
 13. Które miejsce zajęła reprezentacja Polski kobiet w Mistrzostwach Europy w siatkówce:
  1. 1 miejsce,
  2. 2 miejsce,
  3. 3 miejsce.
 14. Do ilu punktów gra się set w piłce siatkowej?
 15. Podaj nazwę państwa - mistrza świata w piłce nożnej.
 16. Ile przewinień może popełnić zawodnik podczas meczu w koszykówkę:
  1. 4 przewinienia,
  2. 5 przewinień,
  3. 6 przewinień.
 17. Podaj nazwisko trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej.
 18. Z ilu metrów wykonuje się rzut karny w piłce ręcznej:
  1. 7 m,
  2. 6 m,
  3. 8 m.
 19. W jakim kraju odbędą się najbliższe letnie igrzyska olimpijskie?
 20. Podaj wymiary boiska do gry w piłkę siatkową.

Sławomir Jarmuda - Mikołaj na sportowo - scenariusz uroczystości szkolnej w Zespole Szkół w Seceminie. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.


Tego samego Autora:
Najważniejsze problemy i tendencje rozwojowe współczesnego sportu na przykładzie piłki nożnej
Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego - scenariusz uroczystości szkolnej w Zespole Szkół w Seceminie

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 8 kwietnia 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster