mapa strony | strona główna > zamówienie poradnika
Który Poradnik jest dla mnie?
Oferujemy sześć Poradników dla awansujących nauczycieli. Może pojawić się pytanie - z którego Poradnika mam skorzystać? Odpowiedź znajdziecie Państwo poniżej.

Jeżeli jesteś:
- nauczycielem stażystą, który rozpoczyna staż we wrześniu 2019 lub później - Nowy Poradnik "Jak zostać nauczycielem kontraktowym?"
- nauczycielem kontraktowym, który przed 1 września 2018 r. zakończył staż, ale nie otrzymał oceny dorobku lub nie złożył wniosku o postępowanie - "Stary" Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
- nauczycielem kontraktowym, który kończy staż w 2020 r. lub później - Nowy Poradnik "Jak zostać nauczycielem mianowanym?"
- nauczycielem mianowanym, który przed 1 września 2018 r. zakończył staż, ale nie otrzymał oceny dorobku lub nie złożył wniosku o postępowanie - "Stary" Poradnik na dyplomowanego "Jak przygotować dokumentację dla komisji"
- nauczycielem mianowanym, który kończy staż w 2020 r. lub później - Nowy Poradnik na dyplomowanego "Jak przygotować dokumentację dla komisji".