mapa strony | strona główna > stary poradnik dyplomowany rozporządzenie 2018
Zbigniew Warakomski
Jak przygotować dokumentację dla komisji - wg rozporządzenia 2018?
STARY Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - część 1

Wydanie VII, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574) z późniejszymi zmianami

Ten Poradnik jest przeznaczony dla osób, które staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęły przed 31 sierpnia 2022 r.
UWAGA! Ten Poradnik NIE JEST PRZEZNACZONY dla osób, które nie rozpoczęły stażu na dyplomowanego do dnia 31 sierpnia 2022!
Dla osób, które rozpoczną ścieżkę awansową według nowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli przeznaczony jest Poradnik Jak zostać nauczycielem dyplomowanym wg rozporządzenia 2022.


UWAGA! Sprzedajemy obecnie dwa różne Poradniki dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Proszę dokładnie przeczytać poniższe wyjaśnienie i zdecydować, do której grupy Państwo należą, a następnie zamówić odpowiedni Poradnik!

Grupa "2018" - osoby, które staż odbywają według rozporządzenia z roku 2018, czyli te, które swój staż rozpoczęły przed dniem 31 sierpnia 2022.
Dla tych osób przeznaczony jest STARY Poradnik Jak przygotować dokumentację dla komisji wg rozporządzenia z 2018.

Grupa "2022" - osoby, które awans będą odbywać według rozporządzenia z roku 2022, czyli te, które rozpoczną ścieżkę awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego we wrześniu 2022 lub później.
Dla tych osób przeznaczony jest NOWY Poradnik Jak zostać nauczycielem dyplomowanym wg rozporządzenia 2022.
GRUPA AWANSOWA AWANS.NET NA FB
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PORADNIKA PROSZĘ KONIECZNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WYJAŚNIENIE

Poradnik napisany został w ten sposób, aby czytać go po kolei - wtedy jest jasny i przejrzysty.
Główna treść Poradnika zawarta jest na kolejnych stronach internetowych od nr 1 do 16.
Jeżeli w treści jest mowa o jakimś dokumencie awansowym - np. planie rozwoju - to znajduje się tam również link do tego dokumentu.
Podstrona nr 17 zawiera wszystkie dokumenty, które pojawiły się wcześniej w całym Poradniku jako linki, zebrane w jednym miejscu - jako foldery skompresowane, przygotowane do ściągnięcia na komputer.

Wiemy jednak, że są użytkownicy Poradnika, którzy nie czytają go po kolei, natomiast poszukują konkretnego dokumentu, np. opisu i analizy do jakiegoś punktu. Z myślą o nich zamieszczamy poniżej spis treści Poradnika, który pozwoli szybko odnaleźć potrzebny fragment.

SPIS TREŚCI PORADNIKA

Podstrona 1 - Wstęp, ogólne uporządkowanie dokumentacji.

Podstrona 2 - Omówienie układu teczki - część A. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Plan rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.

Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.

Podstrony od 4 do 10 zawierają "ściągawkę" mówiącą, jakie zadania można przyporządkować do poszczególnych wymagań, a także przykładowe OPISY I ANALIZY (w linkach na dole każdej podstrony). I tak:

Podstrona 4 - Par. 8 ust. 3 pkt 1: Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Podstrona 5 - Par. 8 ust. 3 pkt 2: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Podstrona 6 - Par. 8 ust. 3 pkt 3: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Podstrona 7 - Par. 8 ust. 3 pkt 4 lit. a: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podstrona 8 - Par. 8 ust. 3 pkt 4 lit. b: Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Podstrona 9 - Par. 8 ust. 3 pkt 4 lit. c: Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.

Podstrona 10 - Par. 8 ust. 3 pkt 4 lit. d: Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Podstrona 11 - Omówienie dalszego kompletowania części B.

Podstrona 12 - Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu teczki: formułowanie efektów, poprawność językowa, klasyfikacja zadań, ewaluacja, techniczna strona teczki, załączniki.

Podstrona 13 - Rozmowa kwalifikacyjna.

Podstrona 14 - W jaki sposób mają sporządzić sprawozdanie z realizacji planu i przygotować się do spotkania z komisją nauczyciele, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2018 roku, a będą go kończyć w 2019 roku lub później?

Podstrona 15 - Arkusz samooceny nauczyciela.

Podstrona 16 - 50 pytań i odpowiedzi na dyplomowanego czyli pytania, jakie mogą być zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Podstrona 17 - Pliki do pobrania.

Jak przygotować dokumentację dla komisji? Pytanie to niejednokrotnie spędzało mi sen z powiek, kiedy kończył się okres stażu i kiedy realizację wymagań trzeba było opisać, zanalizować, a całości nadać odpowiednią formę. Interesowało mnie przede wszystkim zagadnienie, jak technicznie ma to wyglądać, jak uporządkować dokumenty, szukałem praktycznych wskazówek. Niestety, poszukiwania w internecie niewiele dały, wszystkie informacje sprowadzały się do ogólników, albo do cytowania Rozporządzenia.

Wiem, że podobne problemy ma wielu nauczycieli, przygotowujących swoje prace dla komisji. Wiem również, jak trudno jest w internecie znaleźć cokolwiek konkretnego na ten temat. Aby wypełnić tę lukę, postanowiłem napisać ten Poradnik. Proszę te porady traktować jako propozycję i mieć świadomość, że nie są one "jedynie słuszne" oraz że stosując się do nich nie uzyskuje się gwarancji pomyślnego rozpatrzenia dokumentacji przez komisję - to zależy od wartości merytorycznej złożonej dokumentacji oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. To tyle tytułem wstępu, czas przejść do konkretów.

Na początek proponuję wybrać się do sklepu papierniczego i kupić:
- segregator,
- skoroszyt (w nim umieścimy kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i całość wepniemy do segregatora),
- koszulki foliowe, najlepiej tzw. krystaliczne (całkowicie przezroczyste, nie matowe!),
- papier do drukarki,
- kilkanaście kartek A4 w jednym jasnym kolorze. Ale uwaga! Proszę czytać tutaj na temat różnych upiększeń swojej dokumentacji!

W ten sposób uczyniliśmy pierwszy krok do skompletowania dokumentacji.

Nasza dokumentacja zawarta będzie w jednym segregatorze. W związku z Rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r. dokumentacja będzie mniej obszerna niż dawniej, jednak z uwagi na konieczność zachowania przejrzystości układu segregatora, proponuję podzielić go na dwie części: "A" i "B". Będzie jeden segregator, a w nim dwie części – „A” i „B”. Część "A" zawierać będzie dokumenty formalne, natomiast część "B" opisy i analizy, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ewentualnie zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego w stopniu podstawowym. Ale o tym później!. ..

Drukujemy naklejkę na okładkę segregatora:


Zofia Kowalska
(wpisujemy swoje imię i nazwisko) 
nauczyciel mianowany
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kowalewie

Część A 
Wniosek 
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 
na stopień nauczyciela dyplomowanego 
wraz z dokumentacją 

Część B 
Realizacja wymagań 
niezbędnych do uzyskania awansu 
na stopień nauczyciela dyplomowanego


Nie muszę chyba dodawać, że napis na naklejce, jak zresztą i cała praca powinny być wykonane pismem komputerowym.

W  następnej części Poradnika  zajmiemy się częścią "A".