awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › forum › kontakt
   Wyszukiwarka publikacji
Google
Web AWANS.NET

   Archiwum
ADHD
Awans zawodowy
Biblioteki szkolne
Biologia
Chemia
Dydaktyka
Ekologia
Fizyka
Geografia
Higiena pracy
Historia
Informatyka
Język polski
Języki obce
Klasy i grupy integracyjne
Kształcenie zintegrowane
Matematyka
Muzyka
Nadpobudliwość
Plastyka
Profilaktyka
Programy
Przedmioty zawodowe
Przyroda
Psychologia
Religia
Scenariusze
Szkolnictwo artystyczne
Szkolnictwo specjalne
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie oświatą

   Dydaktyka


Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej
Autor: Krystyna Gorajewska.

Skąd się biorą niepowodzenia szkolne i jak można im zapobiegać
Autor: Wiesława Kostrzewa.

Przykładowy program rozwoju gimnazjum publicznego
Autor: Bogdan Ogrodowczyk.

Wagary jako konsekwencja niepowodzeń szkolnych - studium przypadku
Autor: Anna Grzeszczuk.

Wpływ zaburzeń dyslektycznych na funkcjonowanie ucznia w szkole - studium przypadku
Autor: Anna Grzeszczuk.

Przezwyciężanie specyficznych trudności w czytaniu ze zrozumieniem
Autor: Krystyna Rutka.

Współpraca wychowawcza ze środowiskiem rodzinnym dziecka
Autor: Mariola Gadzała.

Metody aktywizujące uczniów
Autor: Anna Węglarz.

Powodzenia i niepowodzenia szkolne
Autor: Małgorzata Remfeld.

Funkcje współczesnej szkoły
Autor: Wiesława Migdalska.

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2003/2004
Autor: Dorota Pacholik.

Program wychowawczy klasy na trzyletni cykl nauczania w gimnazjum
Autorki: Ewa Goszczycka i Agnieszka Skręciak.

1   2   3   4   5   6   7   8     
Copyright © 2003-2004 AWANS.NET     Webmaster