awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › forum › kontakt
   Wyszukiwarka publikacji
Google
Web AWANS.NET

   Archiwum
ADHD
Awans zawodowy
Biblioteki szkolne
Biologia
Chemia
Dydaktyka
Edukacja wczesnoszkolna
Ekologia
Fizyka
Geografia
Higiena pracy
Historia
Informatyka
Język polski
Języki obce
Klasy i grupy integracyjne
Matematyka
Muzyka
Nadpobudliwość
Plastyka
Profilaktyka
Programy
Przedmioty zawodowe
Przyroda
Psychologia
Religia
Scenariusze
Szkolnictwo artystyczne
Szkolnictwo specjalne
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie oświatą

   Edukacja wczesnoszkolna


Śladami św. Edyty Stein - patronki miasta. Innowacja pedagogiczna dla uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
Autorki: Edyta Marek, Joanna Ślusarczyk.

Dobre maniery drogą do kariery z wykorzystaniem technologii TIK. Program innowacji
Autorki: Ewa Rozmarynowicz, Joanna Traczyk.

W marcu jak w garncu! - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II
Autor: Marzena Oniszko.

Gry i zabawy ruchowe doskonalące podstawowe formy ruchu
Autor: Marzena Oniszko.

Scenariusz lekcji o legendzie Jerzego Sampa pt. "Gdańska Piękna Madonna"
Autorki: Bożena Samolewicz i Małgorzata Sobucka.

Scenariusz lekcji o legendzie Jerzego Sampa pt. "Żaby i Kruk"
Autorki: Bożena Samolewicz i Małgorzata Sobucka.

Trudności w nauce czytania i pisania oraz możliwości ich przezwyciężania
Autor: Bożena Młynarczyk.

Domowe bajanie - scenariusz zajęć w klasie I
Autor: Anna Wiejak.

Kraków dawniej i dzisiaj - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III
Autor: Anna Wiejak.

Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności - klasa II szkoły podstawowej
Autor: Anna Lemantowicz.
Publikacja zawiera testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów klasy drugiej. Obejmują one zagadnienia z edukacji polonistycznej, matematycznej i społeczno - przyrodniczej.

Rola rozrywek umysłowych w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego
w wieku wczesnoszkolnym

Autor: Renata Kot.

Autorytet nauczyciela
Autor: Jolanta Wyderka.
Przedmiotem rozważań jest nauczyciel, który stanowi wzór osobowy dla swoich uczniów. W nim to tkwi potencjał wyzwalający największe możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka.
1   2   3   4   5   6   7   8     
Copyright © 2003-2004 AWANS.NET     Webmaster